Ekološka svijest

Senj drugi u Hrvatskoj prema izdvajanjima za zaštitu okoliša

Dorotea Prpić

Visoko mjesto Senja, odmah iza prvoplasiranog Klanjca, i ne čudi, s obzirom na to da se na senjsko područje u posljednjih nekoliko godina značajno investiralo u kapitalne objekte za zbrinjavanje otpada, prvenstveno u sanaciju odlagališta otpada i izgradnju reciklažnog dvorištaSENJ – Prema izdvajanju sredstava za zaštitu okoliša hrvatskih gradova u 2018. godini, za koju su dostupni posljednji podaci Ministarstva financija, Grad Senj je na visokom drugom mjestu, po investicijama i aktivnostima projekata vezanih za zaštitu okoliša, iza Klanjca koji je na prvome mjestu. Iza Senja slijede Knin, Pregrada, Belišće, Opatija i Split, a rezultate je objavio portal Gradonacelnik.hr. Podaci prema kojima su gradovi rangirani obuhvaćaju proračunske stavke gospodarenje otpadom, gospodarenja otpadnim vodama, smanjenja zagađivanja, zaštitu bioraznolikosti i krajolika te zaštitu okoliša.


Visoko mjesto Senja i ne čudi, s obzirom na to da se na senjsko područje u posljednjih nekoliko godina značajno investiralo u kapitalne objekte za zbrinjavanje otpada, prvenstveno u sanaciju odlagališta otpada i izgradnju reciklažnog dvorišta.


Projekt sanacije


Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Sveti Juraj završio je koncem srpnja 2018. godine nakon čega je dozvoljena uporaba prvog i drugog dijela odlagališta. Sami radovi trajali su oko godinu i pol dana, a započeli su u mandatu prethodnoga gradonačelnika u listopadu 2016. godine. Njihova ukupna vrijednost iznosila je 17,3 milijuna kuna, od čega je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financirao radove s 13,7 milijuna kuna, a Grad Senj s 3,6 milijuna kuna. Tijek sanacije odlagališta bio je iznimno zahtjevan i izazovan jer se odlagalište nalazi unutar granica parka prirode Velebit, a sanirano je prema svim ekološkim standardima.
Izgrađeni dijelovi građevine sastoje se od tri kazete s temeljnim brtvenim sustavom i sistematskom zaštitom iskopa građevinske jame te sustava odvodnje procjednih voda kazeta, sustavom odvodnje oborinskih voda cijelog prostora odlagališta, internih prometnica, sustava vodoopskrbe, sustava odvodnje sanitarnih voda, sustava elektroopskrbe te ulazne zone s objektima i ogradom. Sanacija je obuhvatila i iskop i premještanje postojećeg otpada, kao i paralelno odlaganje novog otpada. Za potpuno dovršenje projekta još je potrebno izgraditi treći dio građevine koji se sastoji od izgradnje završnog prekrivnog sustava, izgradnje pasivnog sustava otplinjavanja te krajobraznog uređenja, dok se četvrti dio građevine sastoji od izgradnje baklje na solarni pogon.


Izgradnja i opremanje


Uz sanaciju odlagališta krajem srpnja 2018. godine uspješno je dovršen i projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Senju, vrijedan oko 4,7 milijuna kuna, koje je odlukom senjskog Gradskog vijeća predano na upravljanje Gradskom komunalnom društvu Senj. Projekt je sufinanciralo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s iznosom od 3,8 milijuna kuna, a u iznosu od oko 900 tisuća kuna financirao ga je Grad Senj.


Izgradnjom reciklažnog dvorišta stvoreni su uvjeti za odvojeno prikupljanje otpada, mogućnost većeg zaprimanja otpada i smanjenje ukupno odloženog komunalnog otpada na odlagalištu. Osim aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, projekt je obuhvaćao i obrazovno-edukativne aktivnosti među građanima o načinu korištenja reciklažnog dvorišta.


Nastavljen program gospodarenja otpadom


I u 2019. godini nastavljene su aktivnosti na gospodarenju komunalnim otpadom, premda ne u tako velikim iznosima, a nastavljaju se i u ovoj godini.


– Programom gospodarenja komunalnim otpadom za 2020. godinu Grada Senja planirane su aktivnosti nabave 3.500 komada posuda za otpad od 120 litara, nabava mobilnog reciklažnog dvorišta, nabava 80 komada spremnika zapremnine 1.100 litara s karticama, odnosno ključevima za višestambene zgrade, nabava koševa sa spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada na javnim površinama, kao i sanacija divljih odlagališta na području grada – kaže gradonačelnik Senja Sanjin Rukavina.