Gradsko vijeće

Plaće senjskom gradonačelniku i zamjenicima smanjene za 10 posto

Dorotea Prpić

S ciljem umanjenja posljedica korona krize, vijećnici, predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća neće kao do sada primati redovitu mjesečnu naknadu za svoj rad nego će se naknada isplaćivati po održanoj sjednici Gradskog vijeća. Ukoliko u istom mjesecu bude održano više sjednica, isplaćuje se jedna naknadNakon tri mjeseca pauze vijećnici Gradskog vijeća Grada Senja okupili su se u dvorani senjskog Pučkog učilišta koja pruža mogućnost poštivanja propisanih mjera vezanih za koronavirus i pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Željka Tomljanovića održali sjednicu s rekordne 33 točke dnevnog reda koje su odrađene u manje od sat i pol vremena.


U aktualnom satu nije bilo pitanja, ovo i ne čudi jer se je većina vijećnika oporbe ispričala, vijećnici HDZ-a i koalicije ionako nikada ništa ni ne pitaju niti sudjeluju u raspravama, a nije bilo niti gradonačelnika Sanjina Rukavine pa je predstavnik izvršne gradske vlasti bio njegov zamjenik Jurica Tomljanović.


Usvojen je konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna za prošlu godinu u kojem su ukupni prihodi i primici, uključivo primitke Grada Senja i prihode proračunskih korisnika, ostvareni sa 73,7 posto, a izdaci sa 75,3 posto, što je rezultiralo manjkom od 208,5 tisuća kuna, a manjak sredstava s prenesenim gubitkom iz ranijih razdoblja ukupno iznosi 1,209 milijuna kuna. Razlog za to je što dio sredstava od pojedinih državnih institucija nije uplaćen lani nego ove godine, a bilo je i izmjena projektne dokumentacije za neke projekte koji su nastavljeni ove godine.


Podbacili programi
Program građenja komunalne infrastrukture umjesto s 21,2 ostvaren je s 18 milijuna kuna, a održavanje komunalne infrastrukture sa 6,6 milijuna kuna u odnosu na plan od 8,1 milijun kuna. Podbacio je i program građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u kojeg je trebalo uložiti oko 2,3 milijuna kuna, a ostvareno je samo oko 314 tisuća kuna i to uglavnom iz razloga što je Fond za zaštitu okoliša kasnio s raspisivanjem najavljenih natječaja iz kojeg se ovaj program trebao sufinancirati.


Usvojene su i druge izmjene ovogodišnjeg gradskog proračuna čiji su prihodi smanjeni za oko pola milijuna kuna, a rashodi za 1,2 milijuna kuna. Radi se uglavnom o usklađenju s postojećim stanjem, a kako je najavljeno, slijede i nove izmjene proračuna, vjerojatno u kolovozu jer će se tada moći bolje sagledati posljedice globalne epidemije koronavirusa. Ovo tim više što će se na prihode gradskog proračuna odraziti i donesene odluke vezane za pomoć poduzetnicima. Odlukom vijećnika, korisnici poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada Senja kojima je odlukom nacionalnog stožera radi koronavirusa bio zabranjen rad oslobođeni su plaćanja zakupnine. Odlučeno je i da će se od plaćanja komunalne naknade osloboditi i vlasnik ili korisnik poslovnog prostora ili građevinskog zemljišta koje služe za obavljanje poslovne djelatnosti kojom je odlukom nacionalnog stožera radi virusa bio obustavljen rad. Navedena oslobađanja primjenjuju se od 1. travnja do prestanka važenja odluke o zabrani rada.


Vijećnici su prihvatili i izvješće o lokacijama, količinama i troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području grada. Radi se o osam divljih deponija u čiju je sanaciju Grad u 2019. godini utrošio 137 tisuća kuna, a prihvaćena je i odluka o provedbi posebnih mjera za sprečavanje odbacivanja otpada kojom se obuhvaćaju lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada. Mjere, među ostalim, podrazumijevaju učestale kontrole, postavljanje znakova o zabrani i fizičkih prepreka na prilazima te izradu i distribuciju edukacijskih letaka na ovu temu.


Zaštita od požara


Usvojena je i nova procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te plan zaštite od požara za Grad Senj, a predstavljen je i prijedlog novog statuta Grada Senja čijim se izmjenama pristupilo iz potrebe usklađivanja te nedorečenosti i neusklađenosti pojedinih odredbi. Ovo će biti treći statut od osnivanja Grada u samostalnoj Hrvatskoj, a novina je da donosi i proširene odredbe u samoupravnom djelokrugu kojima se među ostalim tretira gospodarski i društveni razvoj, turizam, povijest, komunalni red, digitalna transformacija te pametan grad, čime se ističe i usmjerenost grada u njegovu budućem razvoju. Prijedlog novog statuta ide na jednomjesečnu javnu raspravu, nakon čega bi uslijedilo i njegovo usvajanje.


Radi okolnosti koronavirusa i s ciljem umanjenja posljedica i osiguranja neophodnih financijskih sredstava u svrhu sprečavanja ugroze donesena je odluka da se plaća gradonačelnika i naknada njegova zamjenika snižavaju za 10 posto, a vijećnici, predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća neće kao do sada primati redovitu mjesečnu naknadu za svoj rad nego će se naknada isplaćivati po održanoj sjednici Gradskog vijeća. Ukoliko u istom mjesecu bude održano više sjednica, isplaćuje se jedna naknada.


Prema donesenim odlukama, dio ulica M. C. Nehajeva i Ante Starčevića izdvojen je u nove ulice, a troškove izmjene dokumenata stanovnika na tim područjima snosit će Grad Senj.


Gradska priznanja


Prema donesenoj odluci o dodjeli javnih priznanja Grada Senja za 2019. godinu, počasnim građaninom grada Senja imenovan je Hrvoje Giaconi za veliki doprinos na području kulturnog života te očuvanju kulturne i spomeničke baštine grada Senja. Nagrada Grada Senja za životno djelo posthumno je dodijeljena Milanu Galiću za veliki doprinos na području kulturnog, društvenog i političkog života te promociji vrijednosti i ugleda grada Senja. Nagrade Grada dodijeljene su Silviju Milinu za velik doprinos promicanju vjerskog života, predani svećenički rad te očuvanje crkvene, kulturno-povijesne i spomeničke baštine grada Senja; Krešimiru Stanišiću za velik doprinos na području kulturnog života grada Senja i očuvanje i baštinjenje senjske čakavštine; dobrovoljnim darivateljima krvi Nenadu Mlinariću i Anti Prpiću te Senjskoj ligi protiv raka za velik doprinos i dugogodišnju požrtvovnost u volonterskom radu na dobrobit građana grada Senja. Nagradu Grada je dobio i EKO OPG Samaržija za uspješno i prepoznatljivo djelovanje u gospodarskom životu na području Senja.