Javni poziv

Otvorene prijave za stjecanja oznake za kvalitetu „Lika Quality“

Marin SmolčićSve je više proizvoda sa šireg područja Like koji na sebi imaju prestižnu oznaku za kvalitetu „Lika Quality“. Do sada je ovim znakom uresilo 174 proizvoda svih kategorija: voća, povrća i njihovih finalnih proizvoda, suvenira, odjeće i obuće, autohtonih pasmina stoke, mlječnih proizvoda, voćnih rakija…Tako je upravo danas Klaster Lika Destination u suradnji s Lokalnom akcijskom grupom Lika (LAG) i Poljoprivrednom zadrugom Lika COOP objavio javni poziv za korištenje Znaka „Lika Quality“.
Znak „ Lika Quality“ registriran je u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske kao jamstveni žig za kvalitetu.Pravo korištenja Znaka dodjeljuje se proizvodima koji su proizvedeni na području destinacije Lika i koji imaju uporište u tradiciji te proizvodi koji su proizvedeni u skladu sa svim zakonskim propisima.


Prijave na javni poziv mogu se dostaviti u tiskanom ili elektronskom obliku najkasnije u roku od mjesec dana, odnosno do 16. svibnja ove godine.