Nove mjere

Ograničava se upotreba dvorane “Robert Barbić Beli”

Dorotea Prpić

Foto Dorotea Prpić

Foto Dorotea Prpić

Dvoranu do daljnjeg ne mogu koristiti rekreacijske grupe ili udruge građana, kao i sportski klubovi po kategorijama koje nisu u sustavu natjecanja.Zbog trenutno vrlo nepovoljne epidemiološke situacije na području Grada Senja i u cilju minimiziranja rizika od širenja bolesti COVID-19 te kako bi se zaštitile najugroženije skupine korisnika, Stožer civilne zaštite grada Senja donio je Odluku o ograničavanju upotrebe i korištenja Športske dvorane »Robert Barbić Beli« u Senju.


Dvoranu do daljnjeg ne mogu koristiti rekreacijske grupe ili udruge građana, kao i sportski klubovi po kategorijama koje nisu u sustavu natjecanja.


Klubovi koji su u sustavu natjecanja za daljnje korištenje športske dvorane »Robert Barbić Beli« trebaju dobiti suglasnost Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije.
Bez dobivanja suglasnosti Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije sportski klubovi više neće moći koristiti dvoranu. Zahtjev za dozvolu za korištenje klubovi koji su u sustavu natjecanja podnose na e-mail:[email protected]