Lika

Nastavljen serijal policijske edukacije mladih

Marin SmolčićPolicijske službenice Policijske uprave ličko-senjske su u sklopu projekta Ministarstva unutarnjih poslova „Živim život bez nasilja“, održale edukativna predavanja učenicima 7. razreda osnovnih škola u Senju, Novalji, Karlobagu, Mukinjama, Perušiću i Ličkom Osiku.


Cilj predavanja je potaknuti učenike na mijenjanje stavova i štetnosti navika o ovisnosti, na podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja te usvajanje zdravih stilova života.


Razvoj modernih informacijskih tehnologija sa sobom nosi i određene opasnosti, kojih mladi najčešće nisu svjesni, tijekom predavanja učenike se nastojalo osvijestiti upravo na te probleme i opasnosti.

Učenicima je izložen i problem nasilja među djecom i mladima na internetu – tzv. „Cyberbullying“ uz naglasak na zakonske posljedice i kazneno pravne sankcije.


Kroz predavanja je izložena opasnost koja vreba od seksualnog iskorištavanja djece putem interneta, kao i posljedicama nasilja na internetu, a kroz prikazane video materijale učenici su upoznati i s opasnostima od seksualnih iznuda i ucjena.


Policijska službenica za prevenciju održala je i edukativna predavanja iz preventivnog projekta „Zdrav za 5“ u osnovnim i srednjim školama Ličko-senjske županije.


Predavanja iz navedenog projekta“, namijenjena su učenicima osmog razreda, te su uglavnom usmjerena na prevenciju zloporabe alkohola, dok su učenicima prvog razreda srednjih škola namijenjena predavanja na temu „Prevencija ovisnosti i zlouporaba droga“.


Učenicima je skrenuta pozornost na usvajanje poželjnih društvenih stavova i ponašanja u odnosu na određene oblike rizičnih ponašanja, te su im istaknute razne mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena u kojem se može dobro zabaviti bez alkohola i drugih sredstava koje razvijaju ovisnost.


Policijska službenica za prevenciju upoznala je učenike sa kampanjom Postani policajac/policajka.