Strategija razvoja

Među 22 urbana područja u Hrvatskoj nalazi se i Gospić

Marin Smolčić

Strategija razvoja urbanog područja Gospić preduvjet je za korištenje sredstava iz ITU mehanizma, a ona će biti dio obvezne dokumentacije koju će svi ITU gradovi, trebati priložiti u projektnoj prijavi na poziv kojeg će uskoro raspisati Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije, rekao je Starčević 


 


Grad Gospić i gradonačelnik Karlo Starčević izvjestili su javnost o početku izrade Strategije razvoja urbanog područje Gospić. Ovaj dokument donosi se sukladno točci 2.3.1. Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., verzija 2.0., donesene od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donesene u srpnju prošle godine.
Odlukom Gradskog vijeća Grada Gospića sa zadnje održane sjednice pokrenuti su koraci u postupku izrade Strategije razvoja urbanog područja Gospić s pripadajućim provedbenim aktima Komunikacijskom strategijom i komunikacijskim akcijskim planom te Akcijskim planom za provedbu. Kako je tada izjavio gradonačelnik Karlo Starčević riječ je u iznimno važnom dokumentu.


-Strategija razvoja urbanog područja Gospić preduvjet je za korištenje sredstava iz ITU mehanizma, a ona će biti dio obvezne dokumentacije koju će svi ITU gradovi, trebati priložiti u projektnoj prijavi na poziv kojeg će uskoro raspisati Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije. Ukupna sredstva koja će kroz ovaj mehanizam biti na raspolaganju za 22 urbana područja u Republici Hrvatskoj iznose 5,16 milijardi kuna. Na ovaj način se putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) na ubranom području Gospić pruža mogućnost financiranja širokog spektra investicija, a koje, između ostalog, uključuju infrastrukturu predškolskog odgoja, nabavu ekološki prihvatljivih vozila i voznog parka, ulaganja u javnu turističku te u zelenu infrastrukturu. Koristeći dostupna sredstva kroz ovaj mehanizam urbana područja mogu također ulagati u višenamjensku sportsku, edukacijsku, sigurnosnu i društvenu infrastrukturu, u razvoj ili nadogradnju digitalnih usluga i proizvoda, izgradnju i opremanje poslovne infrastrukture za potrebe malog i srednjeg poduzetništva, kao i u opremanje socijalne infrastrukture, navodi gradonačelnik Grada Gospića Karlo Starčević.


Područja ulaganja uključuju kulturnu baštinu (građevinski i konzervatorski radovi na objektima kulturne baštine) te tzv. Brownfield projekte, a koji obuhvaćaju bivše industrijske i vojne lokacije, onečišćena zemljišta, napuštene lokacije i objekte te njihovu obnovu i revitalizaciju, odnosno prenamjenu u objekte društvene, obrazovne, kulturne, sportske, turističke i druge namjene ili u zelene površine.


ITU mehanizam omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih program te ulaganja tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Urbano područje Gospić čine Gospić kao grad središte, uz  općine Perušić i Udbina.