Nova pravila

Lučka uprava Senj: “Odzvonilo” posjedovanju više vezova za barke!

Marin Smolčić

Novost je da vlasnik barke mora imati prebivalište na području Ličko-senjske županije, ali i njegova barka mora biti registrirana u Lučkoj upravi Senj ili u nekoj od njezinih ispostavaSENJ Lučka uprava Senj pod svojom ingerencijom ima oko 1100 vezova za barke smještenih u 13 luka. Novim Pravilnikom o otvorenim lukama nastojalo se uvesti više reda u ponekad zbunjujuće situacije kao npr. kada je isti vlasnik ponegdje imao 2-3 veza za istu barku, dok su neki sa svojim plovilima  ostajali doslovno „na suhom“.


Više o svemu rekao nam je ravnatelj Lučke uprave Senj Predrag Dešić.


– Novi Pravilnik u otvorenim lukama definirao je i uredio situaciju s vezovima za barke u mnogim detaljima.
Novost je da vlasnik barke mora imati prebivalište na području Ličko-senjske županije, ali i njegova barka mora biti registrirana u Lučkoj upravi Senj ili u nekoj od njezinih ispostava. Naravno da su vlasnicima plovila koji  imaju registracije izvan Lučke uprave Senj dati rokovi da izvrše registraciju na ovome području.


Ovim povodom su u zadnje vrijeme  učestali telefonski pozivi vlasnika plovila kako bi doznali neke nove detalje vezane uz odredbe Pravilnika. Do sada je npr. jedan vlasnik mogao imati dva plovila i dva privezišta, što je novim Pravilnikom  ograničeno na jedno plovilo i jedan vez. Događalo se i to da su neki vlasnici mijenjali barke pa su ta nova plovila gabaritima ugrožavali plovidbu i smještaj  drugih plovila u privezištima.


Predrag Dešić


Dakako da će se u svakoj luci naći slobodnih  mjesta za  ona plovila koja po bilo kojoj osnovi ne ostvaruju prava za stalni vez. Lučka uprava Senj već je pokrenula pozivanje vlasnika brodica da dođu potpisati Ugovore o stjecanju prava na vez u trajanju od četiri godine.  Očekujem da bi se to realiziralo  u roku od mjesec dana, uvjeren je Predrag Dešić.


Do ovih godina bila je česta slika da se na privezištima na području Lučke uprave Senj vide plovila s registracijskom oznakom iz drugih dijelova Jadrana, ili čak iz drugih  država.