Primopredaja vlasti

Karlo Starčević predao vlast u Gospiću Josipu Brozičeviću

Marin Smolčić

Stanje na računu Grada Gospića s danom krajem ožujka 2024. godine iznosi  990.000 eura. Grad Gospić podmirio je sve obveze iz prethodnih godina pa sadašnje obveze podmiruje u dospijeću plaćanja s krajnjim rokom unutar tri mjeseca, izjavio je StarčevićU uredu gradonačelnika Grada Gospića danas je i službeno izvršena primopredaja gradske vlasti. Na ovaj način je razriješeni gradonačelnik Grada Gospića Karlo Starčević (HSP) i službeno predao gradske ovlasti i dužnosti povjereniku Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika Grada Gospića Josipu Brozičeviću. Nakon primopredaje Karlo Starčević istaknuo je kako Grad ostavlja u iznimno stabilnom financijskim stanju.


-Stanje na računu Grada Gospića s danom krajem ožujka 2024. godine iznosi  990.000 eura. Grad Gospić podmirio je sve obveze iz prethodnih godina pa sadašnje obveze podmiruje u dospijeću plaćanja s krajnjim rokom unutar tri mjeseca, izjavio je Starčević te izrazio  i svoje veliko zadovoljstvo svim realiziranim projektima od kojih najvažnijima smatra plinofikaciju užeg područja grada, realizaciju projekta PRŠI – razvoja širokopojasne mreže, rekonstrukciju vodoopskrbne i elektroenergetske mreže te se na iznimnoj suradnji zahvalio svim suradnicima i zaposlenicima Gradske uprave, proračunskih korisnika i gradskih poduzeća. Zaželio je povjereniku Vlade RH Josipu Brozičeviću uspješan mandat povjerenika.


Josip Brozičević u svom se obraćanju zahvalio dosadašnjem gradonačelniku Karlu Starčeviću  te  istaknuo kako će ovu dužnost  povjerenika obavljati u skladu sa zakonom te osigurati stabilnost i nesmetano funkcioniranje Grada do prijevremenih izbora za gradonačelnika Grada Gospića. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave Vlada Republike Hrvatske  donijela Rješenje kojim se razrješuju dužnosti gradonačelnik Grada Gospića i zamjenica gradonačelnika Grada Gospića, jer je gradonačelnik prije donošenja proračuna povukao prijedlog te su time nastale okolnosti iz članka 69. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Imenovani Povjerenik dužan je osigurati ostvarivanje prava i obveza građana i pravnih osoba u jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave do uspostave njezinih tijela, to jest do izbora novog gradonačelnika Grada Gospića.