Izbori

HDZ dominantno pobijedio na mjesnim izborima u Otočcu. Od 107 članova, njihovih je 76

P. N.U nedjelju 27. 11. 2022. god. održali su se izbori za članove 17 Vijeća Mjesnih odbora na području grada Otočca.


Gradska organizacija HDZ-a Otočac istaknula je svoje liste u 12 mjesnih odbora te su odnijeli pobjedu u svih 12 odbora, a od ukupnog broja biranih članova Vijeća Mjesnih odbora HDZ ima 76 od 107 članova odbora, što čini 71% članova Vijeća Mjesnih odbora na području grada Otočca.


Na izborima u Ličkom Lešću, Lipovlju i Sincu uz HDZ-ove liste sudjelovale su neovisne liste, odnosno liste Grupe birača u kojima su se sučelili HDZ-ovi kandidati s kandidatima grupa birača. Nakon prebrojavanja glasova HDZ-ovi kandidati premoćno su pobijedili u sva tri mjesna odbora u kojima su imali protukandidate, tako da je HDZ u Ličkom Lešću dobio 7 od 9 mandata, u Lipovlju svih 5 od 5 mandata, dok je u Sincu dobio 5 od 7 mandata. Uz navedene mjesne odbore HDZ će u narednom razdoblju imati apsolutnu većinu i u mjesnim odborima: Otočac (11 od 11), Brlog i Brloška Dubrava (5 od 5), Čovići (7 od 7), Dabar (5 od 5), Hrvatsko polje (5 od 5), Kompolje (5 od 5), Prozor (9 od 9), Ramljani (5 od 5) i Švica (7 od 7).
U Kuterevu je na izborima sudjelovala jedna lista Grupe birača koja će imati svih 7 članova u mjesnom odboru, a također je u mjesnom odboru Ponori svih 5 članova dobila lista Grupe birača, kao i u mjesnim odborima Podum-Škare (5 od 5), Drenov klanac (5 od 5) te u Doljanima (5 od 5).


Predsjednik GO HDZ-a Otočac je nakon provedenih izbora napomenuo kako je na ovim izborima HDZ Otočca istaknuo nove mlade stranačke snage što je dovelo na kraju do izvrsnog izbornog rezultata, a ujedno je zahvalio svim kandidatima, članovima i simpatizerima stranke kao i svim biračima što su sudjelovali na izborima za Vijeća mjesnih odbora koji će zasigurno u nadolazećem razdoblju biti pozitivan razvojni motor kako u mjesnim odborima koje predstavljaju, tako i na cijelom području grada Otočca.


Čestitku svim izabranim članovima uputio je i ličko-senjski župan Ernest Petry koji je ujedno i član Predsjedništva HDZ-a i predsjednik Županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije te je izrazio nadu da će svi izabrani konstruktivno surađivati kako bi se realizirali svi zacrtani programi na području grada Otočca.


Svi izabrani članovi Vijeća po Mjesnim odborima na području grada Otočca su:


OTOČAC (11 članova):
1. Jasminka Devčić – HDZ
2. Ivan Vidmar – HDZ
3. Mario Barković – HDZ
4. Nada Avsec – HDZ
5. Mateja Smolčić – HDZ
6. Igor Burić – HDZ
7. Zvonko Burić – HDZ
8. Ivica Hudorović – HDZ
9. Mario Jergović – HDZ
10. Zlatko Bolf – HDZ
11. Tomislav Marković – HDZ


BRLOG I BR.DUBRAVA (5 članova):
1. Petra Šimunić – HDZ
2. Ankica Jurković – HDZ
3. Damir Kajfeš – HDZ
4. Mile Jurković – HDZ
5. Danijel Jurković – HDZ


ČOVIĆI (7 članova):
1. Milan Gomerčić – HDZ
2. Dane Matasić – HDZ
3. Mihaela Pleša – HDZ
4. Božo Dujmović – HDZ
5. Milan Golik – HDZ
6. Josip Cetinjanin – HDZ
7. Milan Dujmović – HDZ


DABAR (5 članova):
1. Željko Bićanić – HDZ
2. Stevan Bobić – HDZ
3. Josip Bićanić – HDZ
4. Pavica Šebalj – HDZ
5. Josipa Bićanić – HDZ


HRVATSKO POLJE (5 članova):
1. Željko Škorić – HDZ
2. Ivica Rukavina – HDZ
3. Nikola Šimunić – HDZ
4. Danica Janjatović – HDZ
5. Damir Škorić – HDZ


KOMPOLJE (5 članova):
1. Danijel Jurković – HDZ
2. Ivan Degoricija – HDZ
3. Tomica Šimunović – HDZ
4. Mario Orešković – HDZ
5. Stjepan Marković – HDZ


LIČKO LEŠĆE (9 članova):
1. Vedran Babić – HDZ
2. Ivan Devčić – HDZ
3. Marijan Orešković – HDZ
4. Karlo Ladišić – HDZ
5. Marijan Marković – HDZ
6. Nikola Orešković – HDZ
7. Perica Adamović – HDZ
8. Josip Orešković
9. Zvonimir Kranjčević


LIPOVLJE/GORIĆI (5 članova):
1. Slađana Barković – HDZ
2. Ana Višekruna – HDZ
3. Ivana Rožman – HDZ
4. Josipa Tomaić – HDZ
5. Ivan Majetić – HDZ


PROZOR (9 članova):
1. Nikola Bunjevčević – HDZ
2. Ivica Bunjevčević – HDZ
3. Petar Kostelac – HDZ
4. Franjo Orešković – HDZ
5. Krešo Delač – HDZ
6. Marko Stanišić – HDZ
7. Josip Rogić – HDZ
8. Josip Furlan – HDZ
9. Ivica Brajković – HDZ


RAMLJANI (5 članova):
1. Mile Jerbić – HDZ
2. Jadranka Grahovac – HDZ
3. Mile Vulić – HDZ
4. Martin Jergović – HDZ
5. Nikola Jerbić – HDZ


 


SINAC (7 članova):
1. Domagoj Matasić – HDZ
2. Ivan Pintar – HDZ
3. Stipe Jerbić – HDZ
4. Nikolina Mrla – HDZ
5. Ana Mravinac Grahovac – HDZ
6. Jasna Ilić
7. Joso Dubravčić


ŠVICA (7 članova):
1. Ivana Rubčić – HDZ
2. Mladen Tonković – HDZ
3. Damir Majer – HDZ
4. Pave Majer – HDZ
5. Ivan Cvitković – HDZ
6. Josipa Amić – HDZ
7. Petar Mlinarić – HDZ


MO KUTEREVO (7 članova):
1. Josipa Rončević
2. Stjepan Piršljin
3. Adriana Burić
4. David Šporčić
5. Marina Bukovac
6. Vedran Bukovac
7. Tomislav Podnar


MO PONORI (5 članova):
1. Ilija Ivančević
2. Dušan Grozdanić
3. Željko Grozdanić
4. Goran Sekiz
5. Neđeljko Diklić


MO PODUM – ŠKARE (5 članova):
1. Mladen Diklić
2. Nikola Kangrga
3. Božo Majetić
4. Hrvoje Smodlaka
5. Đuro Pavičić


MO DRENOV KLANAC (5 članova):
1. Tomica Lončar
2. Ivan Lončar
3. Nikola Lončar
4. Danijel Jurković
5. Ana Jurković


MO DOLJANI (5 članova):
1. Nikola Mandić
2. Stojan Jović
3. Vojo Mandić
4. Katarina Banić
5. Damir Travalja