UPOZORENJE VOZAČIMA

Veća sigurnost prometa u Viškovu: LED treptači i kod crkve Sv. Mateja u Srokima

Biljana Savić

Za sljedeću su godinu osigurana sredstva za izvođenje mjera smirivanja prometa kod stare škole Marčelji, u blizini dječjeg vrtića Viškovo, u naselju Donji Sroki, u Širolima te na Straži u naselju Marinići.VIŠKOVO – U Viškovu je završena realizacija posljednjih u nizu mjera smirivanja prometa. Tako su na dvije lokacije – u samom središtu Viškova kod crkve svetog Mateja te u naselju Sroki postavljeni led treptači i bljeskalice koji upozoravaju vozače na nailazak pješaka. Još jedna mjera smirivanja prometa i povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu uvedena je u naselju Marčelji gdje je postavljen radar koji vozače upozorava na brzinu kretanja.


– Općina Viškovo s ciljem unapređenja kvalitete života svojih mještana, kojoj nesumnjivo doprinosi ​sigurnost upravo djece kao posebno osjetljive skupne, kontinuirano planira razvoj svog prostora te pritom posebnu pažnju pridaje održivoj i sigurnoj mobilnosti mještana. U prometnom segmentu rekonstruirano je niz raskrižja koja su izvedena kao kružna, čime je smanjena brzina kretanja vozila i povećana sigurnost pješaka u prometu. Planiramo s takvim aktivnostima i nastaviti, za što se izrađuje prostornoplanska i projektna dokumentacija.


Osigurana su sredstva i za daljnje rekonstrukcije ključnih raskrižja koja djeca koriste na putevima prema školi. Također, kontinuirano se u zonama gdje su djeca pojačano prisutna, a primarno kod igrališta, dječjih parkova i sličnih prostora, provode mjere smirivanja prometa i to korištenjem raznih suvremenih tehničkih mogućnosti i građevinskim intervencijama u prostoru. Vezano uz promet u cjelini, Općina Viškovo kontinuirano obavlja rekonstrukcije postojećih i gradi nove prometnice prema suvremenim načelima planiranja prostora na način da se u svim projektima planira ekološka i javna rasvjeta, nogostupi, ugibališta za vozila javnog gradskog prijevoza. Posebna pažnja se pritom pridaje prometu u mirovanju odnosno izgradnji parkirališta s pješačkim komunikacijama vezano za područja pojačanog interesa, ističe Sanjin Vranković, voditelj Odsjeka za planiranje i razvoj prostora, izgradnju komunalne infrastrukture i objekata javne i društvene namjene, EU projekte i javnu nabavu u Općini Viškovo.
Vranković naglašava da se s planiranjem i realizacijom mjera smirivanja prometa nastavlja i u 2021. godini, i to projektiranjem novih prometnih rješenja u većini viškovskih naselja, ali i konkretnih uvođenja novih mjera.


– Za sljedeću su godinu osigurana sredstva za izvođenje mjera smirivanja prometa kod stare škole Marčelji, u blizini dječjeg vrtića Viškovo, u naselju Donji Sroki, u Širolima te na Straži u naselju Marinići. Mjere uključuju ograničenje brzine, postavu horizontalne i vertikalne signalizacije, uspornika, odnosno ležećih policajaca te izvedbu umjetnih izbočina od asfalta, dodaje Vranković.