ŽUPAN O POPISU

Komadina zna zašto je PGŽ izgubila više od deset posto stanovnika: “Krivac je politički dirigirana tržišna ekonomija”

Barbara Čalušić

Foto Mateo Levak

Foto Mateo Levak

Jasno je da su nemušta politika i pogrešne odluke dovele do toga da ljudi imaju manje djece i da je poratna mladost iseljavala iz Hrvatske, rekao je župan Zlatko KomadinaRIJEKA – Župan Zlatko Komadina danas je na redovnom susretu s novinarima za poražavauće demografske podatke prema kojima je Primorsko-goranska županija izgubila više od deset posto stanovnika u deset godina okrivio politički dirigiranu tržišnu ekonomiju.


– Za ovakve demografske pokazatelje krivac je politički dirigirana tržišna ekonomija. Dokaz tome je popis stanovništva iz 1971. gdje je rastao broj stanovnika sve do 1991. godine. Prvi pad je bio 2001. pa 2011. i sada 2021. godine. Kada kažem politički dirigirana tržišna ekonomija, prije svega mislim na pogrešnu tranziciju koja je uzrokovala socijalnu i pravnu nesigurnost, prekarijat kao takav i centraliziranu državu. Prema tome, jasno je da su nemušta politika i pogrešne odluke dovele do toga da ljudi imaju manje djece i da je poratna mladost iseljavala iz Hrvatske, rekao je župan Zlatko Komadina komentirajući rezultate posljednjeg popisa stanovništva.


Primorsko-goranska županija također bilježi negativni demografski trend i toga su u Županiji, prema riječima župana, bili svjesni pa je i osnovan upravni odjel za socijalnu politiku i mlade, a u proračunu za ovu godinu za razne demografske mjere i programe osigurano je milijun kuna. Naručena je i izrađena analiza demografskih pokazatelja za našu županiju koja će biti prezentirana na prvoj ovogodišnjoj sjednici Županijske skupštine.
– Na osnovu dobivenih pokazatelja definirat će se mjere te vidjeti što se sve može učiniti na lokalnoj i regionalnoj razini da se taj negativni demografski trend zaustavi, a na razini države zna se tko donosi odluke, naglasio je župan. Pema njegovim riječima unutarnje migracije kreću iz Rijeke u susjedne općine Viškovo, Kostrenu pa i Krk, sredine koje, koje prema posljednjem popisu stanovništva, imaju pozitivan demografski rast.


– Krk je dokaz kvalitetnog života, ali tu nije razlog samo turizam jer onda bi svi naši otoci imali porast stanovništva, smatra Komadina.


Inače, zadnji popis pokazao je da Primorsko-goranska županija ima 266.503 stanovnika što je za 29.692 tisuće manje nego kod popisa iz 2011. godine. Resorna pročelnica Dragica Marač izvijestila je da je domovima za starije u PGŽ-u osigurano 404.960 kuna za stalna usavršavanja djelatnika i radno-okupacijske aktivnosti korisnika te 93.500 kuna za fizikalnu terapiju u Domu Fortica.


– S obzirom da se plaća zakup za dislociranu jedinicu na Cresu 190 tisuća kuna godišnje, razmatramo mogućnost izgradnje dislociranog doma za starije osobe na Cresu jer se za sadašnji prostor plaća visoka najamnina, a sredstva za taj projekt pokušat će se osigurati iz europskih fondova, rekla je Marač podsjetivši na programe koji se provode u Gorskom kotaru, a dio su demografskih mjera kako bi se pokušalo usporiti iseljavanje iz tog dijela županije.


– U Gorskom kotaru radimo sve što je našoj moći i za programe za djecu, mlade i starije i da dobiju usluge preko zakonom reguliranih propisa. Da bi se mlada osoba zaposlila i ostala živjeti na području Gorskog kotara. Županije daje pola plaće i tijekom ovih osam godina PGŽ je otvorila 34 radna mjesta za gerontodomaćice, a kasnije smo krenule s logopedom i psihologom. Svake godine dajemo 310 tisuća kuna za usluge pomoći u kući.


Tako se i ove godine raspisuje natječaj za programe pomoći u kući kroz koji se otvorio veći broj radnih mjesta za geronto domaćica, a Županija će i nadalje sufinancirati plaću logopeda i defektologa za općine i gradove Gorskog kotara. Pročelnica Marač najavila je i da će tijekom ovog tjedna biti raspisan natječaj za nekretninu Doma Fortica u Jadranovu i zemljišta, a prodajna cijena zemljišta i zgrade iznosi nešto više od 19 milijuna kuna, od čega je za zgradu odmarališta 11,4 milijuna kuna.


– Imamo dosta zainteresirnaih pravnih osoba i toplo se nadamo da ćemo prodati taj teren i odmarlište čime ćemo priskrbiti da i dalje učažemo u život naših građa, rekla je Marač podsjetivši i je odrađena i kompletna analiza demografskih pokazatelja u u PGŽ-u koju je predvodio Stjepan Šterc i koji će služiti dobrom akcijom planu i dugoročnoj strategiji koja bi trebala riještiti probleme mladih obitelji prvenstveno kad su u pitanju stambena problematika i radna mjesta.


Inače, za održavanje sportskih objekata kojima upravlja Goranski sportski centar PGŽ je izdvojila dva milijuna kuna za osam objekata u Delnicama te 3.215.000 kuna za sve objekte na Platku. Prema riječima pročelnice Sonje Šišić, tijekom protekla dva tjedna Platak posjetilo preko 12.000 osoba, a samo proteklog vikenda prodano je 1.500 karata za skijaše i 300 za sanjkaše.