Globalni istraživački projekt

Hrvatska dobrovoljno sudjeluje u istraživanju CSIC: Zadovoljnije sestre podižu kvalitetu zdravstvene skrbi

Barbara Čalušić

Foto A. MAKSIMOVIĆ

Foto A. MAKSIMOVIĆRIJEKA – Hrvatska je jedna od 21 zemlje koja dobrovoljno sudjeluje u istraživanju Caring Science International Collaborative (CSIC), jedinog globalnog istraživačkog projekta koji proučava dobrobit i zadovoljstvo poslom medicinskih sestara i tehničara na njihovom radnom mjestu, kako bi unaprijedio radne uvjete i dobrobit medicinskih sestara, a time i zdravstvenu skrb i ishode liječenja.


Međunarodni sastanak CSIC-a otvoren je jučer na riječkom Fakultetu zdravstvenih studija koji se ovom projektu pridružio 2020. godine, fokusirajući se na znanstveno testiranje procjene uvjeta rada i dobrobiti na radnom mjestu kliničkog osoblja, uglavnom medicinskih sestara i tehničara, unutar Hrvatske.


– Medicinske sestre, ne samo u Hrvatskoj, izložene su stresu koji im prouzrokuje posao zbog više razloga, a između ostalog i nedostatka osoblja. Rezultati istraživanja ipak pokazuju poboljšanje cjelokupne situacije i porast zadovoljstva medicinskih sestara, što bi trebalo rezultirati podizanjem kvalitete zdravstvene skrbi, kazala je prilikom otvorenja sastanka dekanica Fakulteta zdravstvenih studija prof. dr. Danijela Malnar.
Voditelj CSIC istraživanja John Neslon okupljenima je kazao da je i sam radio kao medicinski tehničar i puno toga u toj profesiji doživljavao je frustrirajućim. To ga je i potaknulo na prikupljanje podataka o organizaciji sestrinske skrbi, prikupljanje statističkih podataka čiji je krajni cilj bio izraditi instrumente kojima će izmjeriti zadovoljstvo medicinskih sestara njihovim poslom.


– Na zadovoljstvo medicinskih sestara u njihovom poslu najviše utječu društvene i tehničke varijable. Od društvenih varijabli ističu se zadovoljstvo kolektivom, komunikacija s nadređenima, kao i odnos s pacijentima, dok se među tehničke varijable ubrajuju zadovoljstvo profesionalnom ulogom i organizacijom posla, kazao je Nelson.


Međunarodno istraživanje dobrobiti i zadovoljstva medicinskih sestara i tehničara na radnom mjestu ima tri osnovna cilja. Prvi je doprinos znanstveno utemeljenoj bazi podataka za proučavanje uvjeta rada i zadovoljstva medicinskih sestara i tehničara na radnom mjestu i povezanih ishoda. Slijedi prikupljanje valjanih podataka o dobrobiti na radu izravno od medicinskih sestara i tehničara, studenata sestrinstva i fakulteta kroz korištenje najučinkovitijeg alata za istraživanje, a naposljetku tu je razvoj modela upravljanja kadrovskim potencijalima u zdravstvu na radnom mjestu na temelju podataka o sestrinstvu i intervjua.