Energetska obnova

Vrbovsko želi fotonaponske elektrane na zgradi Gradske uprave i vrtića

Marinko Krmpotić

Osim što je objavljen novi natječaj za kandidaturu projekata za energetsku obnovu kuća, Grad kreće i u projekt izgradnje fotonaponskih sustava na zgradi Gradske uprave i vrtića, čime bi se gotovo potpuno smanjili troškovi električne energije, a dio bi se čak mogao i prodavati HEP-u!VRBOVSKO – Za područje Grada Vrbovsko ovih je dana objavljen novi natječaj za kandidaturu projekata vezanih za energetsku obnovu kuća. Dosadašnji natječaji na području ove goranske lokalne samouprave bili su vrlo uspješni pa je zanimanje za financijsku potporu države sve veće, a i ovog puta vrijede dosadašnji uvjeti, što znači da će Fond za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša ukupnu svotu potrebnu za energetsku obnovu subvencionirati s velikih 60 posto, a svoj doprinos plaćanjem projektne dokumentacije daje i Grad Vrbovsko pa se tako uz znatno manje vlastitih sredstava može ući u niz poslova vezanih za energetsku obnovu.


Opet »najbrži prst«


Konkretno, govori nam Siniša Krunić, direktor projektantske tvrtke »Delfin grupa«, u ponudi je 200 milijuna kuna koje osigurava država, a birat će se opet tzv. brzim prstom što znači da će trebati puno sreće: »Na javni natječaj prijavilo se 15 kandidata, a mjesta ima za njih deset koji će, nakon što budu odabrani sukladno kriterijima, moći sudjelovati u tom završnom odabiru u kojem će trebati imati sreće i pri »brzom prstu«. U svakom slučaju nadamo se da će i ovog puta građani s područja ove lokalne samouprave biti u mogućnosti koristiti potpore Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša«, rekao je Krunić.


No još je bitnije da, uz ovu potporu građanima, Grad Vrbovsko kreće i u projekt izgradnje fotonaponskih sustava na zgradi Gradske uprave i Dječjeg vrtića »Bambi«. Cilj je izgradnjom tog sustava gotovo u potpunosti smanjiti troškove električne energije u tim objektima. Naime, fotonaponski kolektori skupljali bi dovoljnu količinu električne energije potrebne za aktivnosti u gradskoj upravi i vrtiću, a dio bi se čak mogao i prodavati HEP-u! Naravno, i tu će se ići na suradnju s državnim Fondom za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša koji će, prođe li kandidatura Grada Vrbovsko uspješno, osigurati 60 posto ukupnih sredstava potrebnih za realizaciju tog projekta. Ukupna vrijednost, ističe Siniša Krunić, procjenjuje se na oko 250.000 kuna, od čega bi 60 posto osigurao Fond, a ostalo Grad Vrbovsko.


Višak na prodaju
»Natječaj će biti objavljen u drugoj polovici ove godine, vjerujem da Grad Vrbovsko ima velike mogućnosti uspješne kandidature jer je dosad kroz vrlo uspješan projekt i suradnju s tri ministarstva realizirana energetska obnova zgrade Gradske uprave i policijske postaje, a ovaj pojekt je u osnovi korak dalje jer se sada ide k obnovljivim izvorima energije i objekti na kojima se projekt provodi postaju samoodrživi kroz taj vrlo bitan postupak smanjenja troškova njihova održavanja. Sama realizacija izgradnje tog fotonaponskog sustava, nakon što se dobiju sredstva, traje otprilike godinu dana pa bi, prođe li sve kako treba, već narednog proljeća zgrada vrtića i Gradske uprave mogla imati fotonaponske elektrane koje će im bitno umanjiti potrošnju električne energije, a svakako bi dobro bilo u tu priču uključiti i zgradu Policijske postaje s kojom Gradska uprava dijeli isti objekt.


Obje fotonaponske elektrane bile bi snage 20 kW i bile bi postavljene na krovove vrtića, odnosno zgrade Gradske uprave. Taj fotonaponski sustav namijenjen je za proizvodnju električne energije koja bi služila smanjenju ukupne potrošnje električne energije u tim zgradama. Eventualni višak proizvedene električne energije predavao bi se u elektroenergetsku mrežu. Cilj je Grada Vrbovskog postići kroz energiju iz obnovljivih izvora energetsku neovisnost i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš, odnosno motiviranjem pojedinaca i institucija stvoriti takve uvjete da što veći broj zgrada i kuća ima energiju iz obnovljivih izvora, čime se ostvaruje i bitna ušteda pri plaćanju energenata.


Stoga je nužno poticati energetsku neovisnost iz obnovljivih izvora, a time i energetsku obnovu javnih objekata. Upravo stoga želimo sukcesivno uređivati objekte u vlasništvu Grada i objekte u visokom stupnju energetske efikasnosti, a pri tome je iznimno bitno da se mogu koristiti poticajna sredstva državnih i EU fondova«, rekao je Siniša Krunić.


Uštede do 80 posto

Siniša Krunić, mag. ing. mech, naglašava kako bi izgradnjom ovih fotonaponskih sustava trebalo uštedjeti na računima električne energije do 80 posto: »Izrađena projektna dokumentacija će biti prijavljena na natječaje EU fondova koji su planirani u drugoj polovici 2021. godine. Planirane bi investicije trebale biti isplaćene u periodu od 5 do 6 godina, nakon čega će spomenuti objekti narednih 20 godina biti samoodrživi u pogledu troškova koji će nastajati za električnu energiju«, rekao je Krunić.