Bespovratna sredstva

Vrbovsko dobilo novac za novo ulaganje: Reciklažno dvorište otvorit će vrata kružnoj ekonomiji

Marinko Krmpotić

Izgradnjom reciklažnog dvorišta te uz provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti, smanjit će se količina otpada koji je potrebno prevoziti na ŽCGO »Marišćina« i plaćati njegovo zbrinjavanje, ističe gradonačelnik MufićVRBOVSKO – Iznimno veliko povećanje cijena otpreme i zbrinjavanja komunalnog otpada koje najavljuju iz županijskog centra Marišćina nije na području Grada Vrbovskog zaustavilo planirane investicije u poboljšanje tog sustava, a najnovije ulaganje vrijedno ukupno 5,2 milijuna kuna vezano je uz projekt izgradnje reciklažnog dvorišta pri čemu je zahvaljujući dosadašnjem kvalitetnom radu te uspješnim kandidaturama za EU sredstva Grad Vrbovsko za realizaciju tog projekta ostvario bespovratna financijska sredstva u iznosu od 4.490.876 kuna.


– Obavijest o tim brespovratnim sredstvima pristigla je iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a idući korak je potpis ugovora te nakon toga provođenje postupka javne nabave i izvođenje radova, i na koncu i sam čin izgradnja reciklažnog dvorišta, govori gradonačelnik Vrbovskog Dražen Mufić, dodajući da je uspostava reciklažnog dvorišta obveza propisana Zakonom o održivom gospodarenju otpadom za sve jedinice lokalne samouprave koja imaju više od 3.000 stanovnika.


Gospodarska zona


– Namjena te građevine bit će odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada koje nastaju na području Grada Vrbovskog. U reciklažnom dvorištu će se zaprimati i privremeno skladištiti problematični otpad, otpadni papir, otpadni metal, otpadno staklo, otpadna plastika, otpadni tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, građevinski otpad iz kućanstva, i sve drugo definirano Pravilnikom o gospodarenju otpadom. Lokacija tog reciklažnog dvorišta bit će u južnom dijelu Vrbovskog, točnije u postojećoj Gospodarskoj zoni poslovne namjene K1 – Vrbovsko gdje se već nalazi pretovarna stanica i sve ostalo potrebno za sustav prikupljanja i zbrinjavanja otpada.
Izgradnjom reciklažnog dvorišta na području Grada Vrbovskog bit će osigurana infrastruktura za sakupljanje odvojenih komponenti komunalnog otpada, što će, uz provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti, pridonijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koje je potrebno prevoziti na ŽCGO Marišćina i plaćati za njegovo zbrinjavanje, rekao je gradonačelnik Mufić, posebno istaknuvši i ekonomsku stranu ovog projekta.


Kružna ekonomija


– Budući da će Grad Vrbovsko izgradnjom reciklažnog dvorišta ispuniti sve zakonske obveze u zbrinjavanju otpada, kao malo koja jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-granske županije, a i na području Republike Hrvatske, krajnje je vrijeme da profunkcionira i kružna ekonomija na kojoj počiva cijeli koncept novog sustava gospodarenja otpadom. Na taj način bi davatelji javne usluge, kao što je u gradu Vrbovskom Komunalac d.o.o., napokon mogli plasirati reciklabilni otpad na tržište i za isto dobiti naknadu, a ne kako je sada, da se taj otpad odvojeno prikuplja i još ne naplaćuje, a njegovo zbrinjavanje se mora plaćati ovlaštenim skupljačima iako se radi o korisnom otpadu koji se može ponovno uporabiti, rekao je gradonačelnik Mufić, najavivši da će radovi započeti najvjerojatnije u proljeće 2021. godine, a budući da od ukupne svote 85 posto sufinancira Fond za zaštitu okoliša, preostalih potrebnih 700.000 kuna bit će osigurano iz proračuna Grada Vrbovskog.


Što će imati reciklažno dvorište?


Kako stoji u projektnoj dokumentaciji, sastavni dijelovi reciklažnog dvorišta u Vrbovskom bit će: ulaz i ograda, interne prometnice i prometno manipulativne površine, objekt za zaposlene, cestovna elektronička mosna vaga, nadstrešnica, komunalna oprema, sustav odvodnje otpadnih voda, sustav opskrbe vodom i hidrantske mreže, te sustav elektroopskrbe. Nakon ishođenja uporabne dozvole reciklažno dvorište bit će upisano u pripadajući Očevidnik te će moći započeti s radom.