Formirano savjetodavno tijelo

Toni Čop izabran za prvog predsjednika lokvarskog Savjeta mladih

Danijela Mihelčić

Članovi Savjeta mladih općine Lokve s čelnicama Vijeća Sandrom Okanović i Sanjom Beljan Brkić / Foto D. MIHELČIĆ

Članovi Savjeta mladih općine Lokve s čelnicama Vijeća Sandrom Okanović i Sanjom Beljan Brkić / Foto D. MIHELČIĆ 


LOKVE – U Općini Lokve formiran je Savjet mladih, tijelo koje djeluje pri Općinskom vijeću, kao savjetodavno tijelo koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Za predsjednika Savjeta mladih izabran je Toni Čop, njegova zamjenica je Anamarija Papić, a ostali članovi su Klaudia Boban, Lea Čop i Karlo Mihelčić.


U programu rada Savjeta mladih općine Lokve planiraju aktivnosti poput suradnje s Općinskim vijećem, radnim tijelima Vijeća i drugim tijelima Općine Lokve, obrazovanje i informiranje mladih, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, suradnja sa savjetima mladih u Primorsko-goranskoj županiji, suradnja s udrugama koje djeluju na području općine Lokve te ostale aktivnosti važne za rad Savjeta i poboljšanje položaja mladih u općini Lokve.
Kako navodi Čop, članovi planiraju kroz provediv plan rada oslonjen na Statut i Poslovnik, oživjeti djelovanje kroz organizaciju javnih savjetovanja, dobiti prijedloge projekata koji ispunjavaju osnovne bitne kriterije kao što su održivost, kreativnost, konstruktivnost i dobrobit Lokava što je prvi korak u cilju šire uključenosti mladih. Čop je naveo i da očekuju da će njihov prijedlog Plana rada dobiti podršku vijećnika Općinskog vijeća Lokava na sjednici. Nada se da će jedan od prvih projekata biti uređenje sportskog igrališta NK Risnjak koje bi htjeli urediti do ljeta te organiziranje koncerta negdje u ljetnim mjesecima. Nazočne na prvoj sjednici Savjeta mladih bile su i predsjednica i potpredsjednica Općinskog vijeća Lokava Sandra Okanović i Sanja Beljan Brkić koje su istaknule važnost njihovog budućeg rada te im dale podršku.