Projekt daje rezultate

Sjajna vijest: Risovi Goru i Teja dobili dva mladunca

Marinko Krmpotić

Risići su dokaz da je Goru vrlo uspješan u prenošenju svojih gena na nove generacije. To su sjajne vijesti za obogaćivanje genskog fonda Dinarske populacije risa u Sloveniji i Hrvatskoj, što je ujedno i jedan od glavnih ciljeva LIFE Lynx projektaDELNICE – Projekt osnaživanja populacije risova na području Hrvatske i Slovenije započet prije dvije godine puštanjem u goranske i slovenske šume nekoliko snažnih karpatskih risova daje prve rezultate, javlja nam Ira Topličanec iz LIFE Lynx projekta.


– Naši kolege u Sloveniji i dalje uspješno prate kretanje karpatskog risa Gorua, koji je prvi ispušteni ris u 2019. godini u Sloveniji. Fotozamke postavljene na području Male gore prate također i domaće risove te su zabilježile risicu Teju s novim podmlatkom! Prošle godine je Tejin mladunac bio prvi risić dokazano miješanih gena naših domaćih i ispuštenih jedinki. Iako zasad nemamo genske dokaze za njezine ovogodišnje mladunce, pretpostavljamo da je Goru otac i ovogodišnjem leglu sudeći prema podacima o kretanju risice Teje i ispuštenog karpatskog risa Gorua.


Inače, Goru i Teja već drugu godinu dijele teritorij. Podaci o njihovom kretanju pokazuju da su ova dva risa za vrijeme sezone parenja provela puno vremena zajedno te da su se vjerojatno parili. U travnju su fotozamke snimile fotografije na kojima se vidi da je risica gravidna. U to vrijeme je Mala, Tejino prošlogodišnje mladunče, još uvijek bila s majkom, no ubrzo nakon toga se odvojila te krenula sjeverno, što ukazuje na to da je Teja okotila nove mladunce. Tek u jesen smo ponovno snimili Teju i tada nije bila sama. Pratila su je dva zdrava mladunca!
Sve to ukazuje da je Goru vrlo uspješan u prenošenju svojih gena na nove generacije. To su sjajne vijesti za obogaćivanje genskog fonda Dinarske populacije risa u Sloveniji i Hrvatskoj, što je ujedno i jedan od glavnih ciljeva LIFE Lynx projekta. Ohrabrujuće je znati da smo na dobrom putu s našim projektnim aktivnostima te da će na taj način biti osigurano dugoročno preživljavanje slovenskih i hrvatskih risova, rekla je Ira Topličanec dodavši da svi koji to žele mogu na adresi https://youtu.be/fT5B82rG7Xk pogledati video s Tejinim novim mladuncima.


Nedvojbeno, vijest o »ljubavi« Gorua i Teje obradovat će svakog ljubitelja prirode i životinja jer pokazuje da čovjek može bar djelomično pomoći prirodi i spasiti ono što su skrivile ranije generacije. Ris u Hrvatskoj, a još i više u Sloveniji, i dalje je itekako ugrožena, te shodno tome i zaštićena životinja. No, novi mladunci i uspješna prilagodna rumunjskih risova na šume Hrvatske i Slovenije daje nadu da će stanje ipak biti bolje.