Vrijedna ekipa

Projekt “Veze prirode” u NP Risnjak ispunio očekivanja

Danijela Pleše

U sklopu projekta glavne su nam aktivnosti bile čišćenje izvora Kupe, košnja livada u NP-u Risnjak, edukativne radionice, izrada drvenih pletera – kaže voditelj projekta Stjepan Grevinger ConeCRNI LUG – U sjedištu Nacionalnog parka Risnjak u Crnom Lugu održana je završna press-konferencija povodom skorašnjeg kraja projekta »Veze prirode«, koji je trajao od rujna 2018. godine i trajat će još nekoliko dana do kraja veljače. O čemu se sve radilo tijekom projekta u kojem je bilo ukupno sedam partnera – Nacionalni park Risnjak, Grad Vrbovsko, Udruga Hyla, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Općina Grosuplje, Općina Rogaška Slatina te Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode – otkrio nam je voditelj projekta Stjepan Grevinger Cone.


– Sam projekt »Veze prirode« odvijao se u okviru programa Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020., koji je podržan od Europske unije te sufinanciran od Europskog fonda za regionalni razvoj. Vrijednost projekta je 2.553.908 eura, od čega je za Nacionalni park Risnjak 167.443 eura. U sklopu projekta glavne aktivnosti su nam bile čišćenje izvora Kupe, košnja livada u Nacionalnom parku Risnjak, izrada drvenih pletera, edukativne radionice… Uskoro ćemo prikazati i videomaterijal koji smo snimali tijekom svih četiriju godišnjih doba, gdje je vidljivo što smo tijekom projekta i napravili u Nacionalnom parku – pojasnio nam je Grevinger.


U daljnjem dijelu prezentacije o projektu, Grevinger je detaljnije pojasnio kako je obavljana glavna aktivnost čišćenja izvora Kupe. Očišćeno je do 48 metara dubine, uroni su bili do 60 metara, izrađen je 3D prikaz izvora Kupe, napravljen je i elaborat o tome. Sam je proces bio zahtjevan jer je temperatura Kupe bila samo 7 stupnjeva te su ronioci mogli zaroniti na deset minuta pod posebnom opremom.
Osim toga, pokošene su livade te je spremljeno 300 bala sijena, izrađene su i stručne podloge za livade/leptire, a pri obilasku livada otkriveno je i 245 biljnih vrsta. Obavljene su edukacije za poljoprivrednike, radionice za školarce, tiskani su promidžbeni materijali, pokušalo se istraživati i vidru.


Vrijedna ekipa koja je radila na projektu priželjkuje njegov nastavak te najavljuje dodatne aktivnosti ako projekt bude nastavljen. A njegovi dosadašnji rezultati definitivno pokazuju da je zaslužio daljnje aktivnosti.