Vrijedno

Približavanje klasika učenicima. U Delnicama pokrenuli zanimljiv projekt “Lektira na sto načina”

Marinko Krmpotić

Ciljana skupina su učenici trećih i četvrtih razreda SŠ Delnice kojima se na poseban i bitno drukčiji način predstavljaju klasična djela književnosti – Antigona, Hamlet i Gospoda GlembayeviDELNICE – Gradska knjižnica Janet Majnarich iz Delnica, Srednja škola Delnice i Umjetnička organizacija Kotar teatar iz Delnica ušli su u vrlo zanimljiv projekt »Lektira na sto načina«. Cilj projekta, za koji financijsku konstrukciju osigurava Primorsko-goranska županija, je kroz zajednički rad na što zanimljiviji način predstaviti srednjoškolcima neke od lektirnih naslova.


Naime, poznato je da mladima u toj dobi često lektire nisu, najblaže rečeno, dovoljno zanimljive. S druge strane, gotovo uvijek je riječ o vrhunskim književnim djelima koja itekako zaslužuju pažnju. Shodno tome spomenuta delnička »trojka« osmislila je pristup kojim će neka od tih klasičnih djela mladima predstaviti na potpuno neuobičajen način te ih na taj način privući čitanju tih, a možda i nekih drugih djela.


Pojašnjavajući motive i ciljeve programa, Indira Rački Joskić, ravnateljica Gradske knjižnice Janet Majnarich, kaže:


Deficitarna publika
– Mladi su u knjižnicama oduvijek deficitarna skupina korisnika, kao što su i na svim kulturnim priredbama – deficitarna publika. Novi prostor knjižnice otvara mogućnost kreiranja novih programskih aktivnosti, nudi nove mogućnosti druženja i izvedbi – pozornica (»mala scena«) je idealno mjesto za razvoj dramsko-scenskih aktivnosti. Prioritet u novom prostoru Knjižnice nam je razvoj publike, kroz programe, a prije svega – publike i korisnika kojih je najmanje – a to su mladi. Program dramskih radionica predložili su sami, privučeni novim prostorom knjižnice i mogućnošću povezivanja nastavnih sadržaja hrvatskog jezika, glazbene kulture, likovne kulture, medijske kulture, pa i povijesti i engleskog jezika.


Obvezna lektira nije omiljena, osobito klasici koje bismo približili učenicima i nastojali im ih učiniti zanimljivim i razumljivijim, te ih potaknuti i na čitanje i na odlazak u kazalište, na način da im u knjižnici četiri puta kroz školsku godinu po dva-tri školska sata, u dogovoru s nastavnicima hrvatskog jezika prije svega, omogućimo doživljavanje i razumijevanje lektire kroz dramske igre koje sami kreiraju pod vodstvom Matije Kezelea, osnivača i voditelja Umjetničke organizacije Kotar teatar koja u Delnicama uspješno djeluje od 2012. godine, a koji bi s učenicima osmislio i realizirao četiri dramske radionice – rekla je Rački Joskić, a Kezele ističe da su ciljevi programa produbljivanje suradnje s postojećom publikom i razvoj programa u cilju stvaranja nove publike, osobito publike mladih (srednjoškolaca) – razvoj kazališne i čitalačke publike, poticaj pristupa književnom djelu iz drugih perspektiva, poticanje čitanja, govornih vještina izražavanja, ali i kreativnosti i inovativnosti, socijalizacije…


Ciljane skupine


– Ciljane skupine su nam učenici trećih i četvrtih razreda SŠ Delnice kojima ćemo kroz četiri druženja na poseban i bitno drukčiji način predstaviti tri klasična djela svjetske književnosti – Antigonu, Hamleta i Gospodu Glembayeve, a kroz program nazvan »Što bi bilo kad bi bilo…« ponudit ćemo im pristup književnim djelima s drukčijim zapletom i raspletom u odnosu na original. Uza sve to, svakom od razreda koji sudjeluje u ovom projektu omogućit ćemo da tijekom iduće Kotar sezone 2023. godine besplatno pogleda neku od predstava koje ćemo organizirati – rekao je Kezele.