Građevinski zahvati gotovi do proljeća

Počeli radovi na obnovi Kuće Mance, gradit će se i tri dodatna objekta

Marinko Krmpotić

U okolišu Kuće Mance niknut će novi objekti / Foto M. KRMPOTIĆ

U okolišu Kuće Mance niknut će novi objekti / Foto M. KRMPOTIĆ

Uspješnom kandidaturom za EU-sredstva osiguran je 6,1 milijun kuna za te radove, a što se sve radi, vidljivo je i golim okom izvana budući da projekt donosi ne samo unutrašnje uređenje već i izgradnju triju manjih objekata, jedne ladanjske kućice te dvaju manjih paviljona veličine 16x6 i 15x5 metara u kojima će biti smješten informativni centar i neki drugi sadržajiSENJSKO – Sukladno planu, u Senjskom su počeli radovi vezani za obnovu Kuće Mance, zgrade koja je sredinom dvadesetog stoljeća pripadala jednoj od najimućnijih obitelji s područja Vrbovskog.Nakon što je 1945. godine konfiscirana, ta je lijepa zgrada propadala, a prije nekoliko godina u Gradu Vrbovskom osmislili su projekt kojim bi ta zgrada bila obnovljena i to na taj način da bi se pretvorila u lokaciju na kojoj će se kroz niz prostora nuditi priča o cjelokupnoj povijesti ovog kraja – od povijesnih činjenica do etnotradicije i načina života ljudi ovog kraja.Uspješnom kandidaturom za EU-sredstva osiguran je 6,1 milijun kuna za te radove, a što se sve radi, vidljivo je i golim okom izvana budući da projekt donosi ne samo unutrašnje uređenje već i izgradnju triju manjih objekata, jedne ladanjske kućice te dvaju manjih paviljona veličine 16×6 i 15×5 metara u kojima će biti smješten informativni centar i neki drugi sadržaji. Građevinski zahvati trebali bi biti gotovi do narednog proljeća.