Okrugli stol

Kako razvijati socijalne usluge u Gorskom kotaru?

Marinko Krmpotić

Foto Marinko Krmpotić

Foto Marinko Krmpotić

Udruga Vida provodi projekt kojem je cilj jačanje zajednica Gorskog kotara za razvoj socijalne djelatnosti i uslugaKako razvijati socijalne usluge u Gorskom kotaru bila je tema Okruglog stola kojeg je u Delnicama organizirala Udruga Vida čiji članovi provode projekt kojem je cilj jačanju zajednica Gorskog kotara za razvoj socijalne djelatnosti i usluga.


Tijekom protekle godine dana projekt se realizirao na području Fužina, Lokava, Mrkoplja i Delnica, a financirao ga je Fond za aktivno građanstvo Hrvatska (ACF Hrvatska).


Na okruglom stolu okupili su se lokalni i županijski predstavnici dionika razvoja izvaninstitucionalnih socijalnih usluga koji su raspravljali o aktualnoj situaciji u Gorskom kotaru, a predstavljene su i primjeri dobre prakse pružanja usluga u zajednici.
Projekt je provela Udruga Vida u partnerstvu s Općinom Lokve i Proizvodno-uslužnom socijalnom zadrugom Lada iz Lokava, a predstavila ga je voditeljica Ivona Mladina spomenuvši rezultate i učinke pri čemu je posebno izdvojila osnivanje neformalne međusektorske inicijative za razvoj socijalnih usluga u zajednici.


Dio te inicijative za sada čini devet lokalnih članova uključujući općinske vlasti, CZSS i organizacije civilnog društva, a u planu je otvaranje one stop savjetovališta za građane koje bi bilo smješteno u Lokvama te pužalo psihološku, pravno-administrativnu i pomoć pri zapošljavanju.