Općinsko vijeće Fužina

Još se čeka novac za zimsko čišćenje i šumski doprinos

Danijela Pleše

David Bregovac / NL arhiva

David Bregovac / NL arhiva

Pisali smo dopise i ministru Butkoviću, no zasad nema pomaka, a ni Hrvatske šume nam nisu isplatile sve najavljene šumske doprinose. Ipak, i s tim manjkom smo uspjeli dosta napraviti, no ako se ovako nastavi, godina nam neće biti laka, rekao je načelnik BregovacFUŽINE – Na sjednici Općinskog vijeća Fužina održanoj u fužinskom Domu kulture nije bilo prevelikih iznenađenja te su sve točke dnevnoga reda jednoglasno usvojene. Kada je riječ o izmjeni Statuta Općine Fužine, vijećnica Nataša Blažević Starčević jedino je upozorila da bi se ondje mogla izmijeniti činjenica da u Poslovniku nije spomenut način na koji se trebaju odvijati izvanredne sjednice.


Kamerama protiv smeća


Tema je bila i prodaja jednog zemljišta u vlasništvu Općine Fužine, gdje je vijećnik Marino Mance istaknuo potrebu da se vijećnicima dostavi na uvid Zapisnik o radu povjerenstva. Raspravljalo se i o divljem odlaganju smeća koje je primijećeno na pojedinim lokacijama unutar Općine Fužine, na što je ukazao i komunalni redar, budući da su neke lokacije već očišćene, a radit će se i na novim mjerama kao što je, primjerice, postavljanje videonadzora te tabli koje upozoravaju da se ne zagađuje okoliš.


Neisplata troškova


Vijećničko pitanje imao je jedino Marino Mance kojeg je zanimala vijest koju je saznao putem medija – o neisplati troškova zimskoj službi za čišćenje cestovnih dionica te o činjenici da Hrvatske šume nisu isplatile sve doprinose.

– Nažalost, istina je. Nisu isplaćena sredstva što se tiče zimskog čišćenja za 2020. godinu te je to problem. Pisali smo dopise i ministru Butkoviću, no za sada nema pomaka. Što se tiče Hrvatskih šuma, također nam nisu isplaćeni svi šumski doprinosi koji su najavljeni. Ali smo i s tim manjkom novca ipak uspjeli dosta napraviti, iako nam ova godina, ako se ovo ovako nastavi, sigurno neće biti laka – poručio je na kraju načelnik Općine Fužine David Bregovac.