ATRAKTIVNO ULAGANJE

Gorski kotar mogao bi dobiti nove atrakcije! Čeh želi graditi šetnice u zraku i među krošnjama

Marinko Krmpotić

Češkog ulagača Jana Hrebačku koji se bavi izradom takvih objekata zanimaju potencijalne lokacije: od planine i Lovačke kuće Lazica, Japlenškog vrha, prostora uz Lokvarsko i jezero Lepenica te oko vidikovca na Preradoviću do Zagmajne i Skradskog vrhaDELNICE – Planirajući potencijalna ulaganja u turističku infrastrukturu, predstavnici TZ-a Gorskog kotara pažnju su obratili i na projekt tzv. nebeskih šetnica (Walk in the Trees) za koji baš goransko područje ima niz idealnih lokacija s kojih je moguće, s razine krošnji – dakle nekoliko metara iznad zemlje – promatrati prirodu. Tražeći potencijalne ulagače, na jednom od turističkih okupljanja u Sloveniji stupili su u kontakt s uglednim češkim ulagačem Janom Hrebačkom iz tvrtke »Zažitkova Akademie« iz grada Prachatice, koji se bavi izradom takvih objekata i koji je iskazao uočljiv interes, a zanimale su ga dodatne pojedinosti o potencijalnim lokacijama.


Jedno od potencijalnih rješenja za “Šetnju u krošnjama” na podruèju Gorskog kotara


Iz TZ-a Gorskog kotara odgovorili su prikupljanjem sedam ponuda do kojih su došli kontaktirajući lokalne samouprave ovog kraja. Abecednim redom, to su Brod Moravice koje za jednu takvu šetnicu predlažu područje uz planinu i Lovačku kuću Lazica. U Delnicama je to atraktivno područje Japlenškog vrha, Fužinarci nude čak dvije mogućnosti – prostor uz jezero Lepenica i područje oko vidikovca na Preradoviću. Lokvarci, naravno, imaju širok spektar mogućnosti za takav pažnje vrijedan objekt uz Lokvarsko jezero, Mrkopalj je ponudio područje Zagmajne, a Skrad planinu Skradski vrh. Ravna Gora, Vrbovsko i Čabar zasad još nisu ponudili svoje lokacije.


Obostrani interes


Sve kandidature, ako ih tako možemo nazvati, ojačane su podacima o površini područja koje se nudi, kao i sjajnim videomaterijalom koji će svakako pomoći pri izboru jer jasno pokazuje karakteristike predloženog prostora. Mogućnosti da se strani ulagači odluče za neku od ponuđenih lokacija su, smatra Petar Hrg, direktor TZ-a Gorskog kotara, realne.


Veliko tržište u krugu od 200 kmPažnje je vrijedan dio ponude ovih sedam lokacija i to što su u nju uključeni i podaci o blizini velikih gradova, ukupnom broju stanovnika u krugu od 200 kilometara od Gorskog kotara, snažnom turističkom tržištu Kvarnera i Istre koje može donijeti goste i ovim lokacijama, udaljenosti svake pojedine lokacije do autoceste Rijeka – Zagreb… Dakle, podacima koji ulagače mogu uvjeriti kako se itekako isplati ulagati u turizam na goranskom području.

– Iz činjenice da su nam se oni prvi obratili, vidi se da su zainteresirani za ovo područje. Oni u Europi već imaju nekoliko ovakvih projekata i svaki od njih pretvorio se u turističku atrakciju, a uz to, donosi i korist ulagačima jer uz njega se gradi i prateća turistička infrastruktura. Zbog svega toga izgradnja jednog takvog atraktivnog objekta na bilo kojoj od predloženih lokacija značila bi puno za turizam tog kraja, ali i Gorskog kotara u cijelosti.


Sedam lokacija


Baš zbog toga drago mi je što smo kod naših općina i gradova naišli na dobru suradnju i zanimanje za ovaj projekt – govori Hrg i posebno ističe činjenicu da postoje pogodnosti vezane uz financiranje, koje bi mogle pozitivno djelovati na investitora.


– U pravilu taj ulagač ne traži sudjelovanje lokalne samouprave, već sam kreće u investiciju. Naravno, u slučajevima ovih goranskih lokacija, kao i onih koje možda još budu dodane, svakako će svaka od lokalnih samouprava nastojati stvoriti što kvalitetnije temelje kroz prostorne planove i prateću infrastrukturu, pa smo i o tome obavijestili naše, nadamo se, buduće suradnike.


Štoviše, uskoro ćemo se s njima naći u Gorskom kotaru, obići svih sedam predložnih lokacija te, naravno, nastojati na naše goste ostaviti što bolji dojam kako bi na našem području uložili ne samo u jednu »šetnicu među drvećem«, nego njih više. U svakom slučaju, njihov dolazak donosi nam i tu jednu za naše područje potpuno novu ideju koja bi možda na slične ideje i pothvate mogla motivirati i neke druge ulagače. Jer, Gorski kotar zaista je sve zanimljiviji mnogima, a to znači da se prema nama sve više okreću i investitori. To, naravno, treba cijeniti i nastojati ih što kvalitetnijom ponudom privući što više – rekao je Hrg.