41. druženje umjetnika

Goranska kiparska radionica na Lokvarskom jezeru

Marinko Krmpotić

Goranska kiparska radionica / Snimio S. DRECHSLER

Goranska kiparska radionica / Snimio S. DRECHSLER

Sudionici 41. kiparskog druženja u prekrasnom okružju lokvarskih krajolika su Vesna Rožman koja će Lokvama i Gorskom kotaru podariti skulpturu »Panova frula«, Bruno Paladin koji će se predstaviti radom »Isprekidane staze« te mladi zagrebački umjetnik Vladimir Novak koji će skulpturom »Slomovi« dati svoje viđenje elementarnih nepogoda koje su posljednjih šest godina čest gost goranskih prostora

LOKVE  Kuća čuvara brane na Lokvarskom jezeru ugostila je i završni čin ovogodišnjeg saziva Goranske kiparske radionice.
Sudionici 41. kiparskog druženja u prekrasnom okružju lokvarskih krajolika su Vesna Rožman koja će Lokvama i Gorskom kotaru podariti skulpturu »Panova frula«, Bruno Paladin koji će se predstaviti radom »Isprekidane staze« te mladi zagrebački umjetnik Vladimir Novak koji će skulpturom »Slomovi« dati svoje viđenje elementarnih nepogoda koje su posljednjih šest godina čest gost goranskih prostora.
Priču o skulpturama i njihovim autorima započeo je Milivoj Diklić, član Upravnog odbora Goranske kiparske radionice koji je podsjetio na četiri desetljeća dug tradiciju ove ugledne manifestacije te posebno istaknuo nazočnost Zvonimira Kamenara Funčija, čuvenog hrvatskog skulptora koji je bio sudionik prvog saziva održnog 1970. godine.
O radu ovogodišnjeg saziva detaljnije je govorio predsjednik GKR Milutin Burić koji je najavio i niz predstojećih zbivbnja koja su u 41. godini saziva vezana ponajprije uz prisjećanje na prvih 40 godina rada, pri čemu je u prvom planu sjajna monografija autorskog dvojca – Branke Arh i Berislava Valušeka.
Spomenutima se u pozdravnim riječima pridružila i Tihana Karlović najavivši aktivnosti vezane uz radionice drvoreza, a završna riječ pripala je glavnom sponzoru, Primorsko-goranskoj županiji u čije je ime za dosadašnji rad i trud u pretvaranju Lokava i Gorskog kotara u područje zanimljive galerije skulptura na otvorenom organizatorima i domaćinima čestitao dožupan Petar Mamula najavivši i daljnje sudjelovanje zeleno-plave županije u aktivnostima ovakve vrste.