Kokolingo

Fužine financiraju inovativni logopedski program za djecu

Marinko Krmpotić

Kokolingo na tabletu

Kokolingo na tabletu

Program osigurava stručnu podršku djeci s artikulacijskim poteškoćama kroz ciljane logopedske vježbe i teleterapijuBudući da Gorski kotar ide u red onih hrvatskih područja koja muku muče s nedostatkom liječnika, lokalnim samoupravama ne ostaje ništa do li da se, uz konstantnu potragu za specijalistima, snalaze i na različite druge načine.


Tako je Općina Fužine u nedostatku logopeda odlučila financira inovativni online logopedski program Kokolingo.


Program osigurava stručnu podršku djeci s artikulacijskim poteškoćama kroz ciljane logopedske vježbe i teleterapiju, a uključivanje u ovaj program posljedica je nedavnog u Fužinama održanog predavanje logopedinje Eme Tadić koja je roditeljima pružila korisne informacije o prepoznavanju i prevladavanju poteškoća u govoru kod djece.


Digitalne vježbe
Tijekom predstavljanja bilo je i govora o Kokolingo logopedskom programu koji uključuje digitalne logopedske vježbe prilagođene djeci s govornim poteškoćama, mjesečnu teleterapiju s logopedom te izradu individualiziranog programa vježbanja za svako dijete.Ove online vježbe, osmišljene kao gusarska avantura, pružaju djeci zabavan način za ispravljanje izgovora, uz kontinuiranu podršku logopeda putem online terapije.


Ovaj pristup integrira djecu s govornim poteškoćama u društvo na način koji je privlačan i zabavan, pružajući im kontinuiranu podršku putem online platforme.


U Općini Fužine očekuju da bi ovakav pristup, uz podršku stručnih timova, omogućio vidljive pomake i rezultate, dok će roditelji dobiti potrebnu savjetodavnu podršku stručnjaka u procesu poboljšanja govornih vještina svoje djece.


Kako se prijaviti?


Upravo stoga ova je lokalna samouprava Kokolingo program odabrala kao sredstvo podrške u logopedskim aktivnostima. Trenutno deset korisnika na razini općine aktivno sudjeluje u programu Kokolingo Eksperta.


Roditelji, sa stalnim prebivalištem u Općini Fužine, zainteresirani za uključivanje svoje djece mogu se prijaviti putem linka, poručuju iz Općine Fužine čiji načelnik David Bregovac ističe kako i ovim potezom Općina Fužine nastavlja ulagati u dobrobit svojih građana, osiguravajući besplatnu pomoć i podršku za djecu koja se bore s govornim poteškoćama.


– Svjesni potreba djece i roditelja financiramo online logopedski program kako bi djeci pružili podršku koja će im osigurati adekvatnu participaciju u društvenom životu i potaknuti produktivno učenje.


Naravno, ovaj je program samo dodatna mogućnost za djecu i roditelje i svakako nije potpuna zamjena za stručnog logopeda kojeg ćemo i dalje nastojati osigurati za rad u osnovnoj školi i dječjem vrtiću – rekao je načelnik Bregovac.