SŠ Hrvatski kralj Zvonimir

EU programi sad su im na dlanu: Krčkoj srednjoj školi akreditacija Erasmus sve do 2027. godine

Mladen Trinajstić

Foto Mladen Trinajstić

Foto Mladen Trinajstić

Od 33 hrvatske odgojno-obrazovne ustanove prijavljene za sudjelovanje na natječaju za dodjelu Erasmusovih akreditacija u području obrazovanja, svega ih je 13 zadovoljilo sve uvjete natječaja, a među njima je iznova i krčka srednja školaNa natječaju za dodjelu akreditacija Erasmus u području obrazovanja odraslih, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te odgoja i općeg obrazovanja, od 33 odgojno-obrazovne ustanove iz cijele Hrvatske prijavljene za sudjelovanje u tom programu, svega ih je 13 zadovoljilo sve uvjete natječaja te tako kvalitetom svojih prijava zaslužilo dodjelu akreditacije Erasmus.


Među njima je iznova i krčka Srednja škola »Hrvatski kralj Zvonimir«, obrazovna institucija koja praksu uključivanja svojih učenika i nastavnika u brojne EU-programe i projekte njeguje već dulji niz godina.


– Dodijeljena akreditacija za razdoblje do 2027. godine omogućit će ustanovama iz područja odgoja i općeg obrazovanja lakši pristup financiranju u okviru Ključne aktivnosti 1 u novome programu Erasmus+, objasnila je, predstavljajući tijek i rezultate tog natječaja Ivana Puljiz, voditeljica Odjela za odgoj i opće obrazovanje Agencije za mobilnost i programe EU-a.


Europska dimenzija učenja
Organizacije koje su se još tijekom listopada prošle godine prijavljivale na spomenuti natječaj morale su predočiti svoj Erasmus plan, odnosno plan svih aktivnosti unutar Erasmusa kojima će u narednom razdoblju nastojati ostvariti ključne potrebe svoje ustanove i tako unaprijediti kvalitetu obrazovanja i osposobljavanja, a time i ojačati »europsku dimenziju poučavanja i učenja«.


Zainteresirane ustanove u krugu kojih je i ovog puta kvalitetom i sadržajnošću svojih želja, ali i konkretnih planova i programa »isplivala« krčka srednja škola, mogle su se prijaviti za pojedinačne akreditacije Erasmusa za svoju ustanovu, ali i kao koordinatori tzv. projektnih konzorcija.Među odgojno-obrazovnim ustanovama kojima su ovog puta dodijeljene akreditacije jesu dva dječja vrtića, sedam osnovnih i četiri srednje škole iz različitih krajeva Hrvatske, a osim krčkog srednjoškolskog centra, akreditaciju nužnu za sudjelovanje u budućim europskim odgojno-obrazovnim programima istom su prilikom s našeg područja još zaslužile i riječka Osnovna škola Podmurvice, Dječji vrtić Rijeka te rovinjska OŠ Jurja Dobrile, s područja susjedne nam Istarske županije.


Stjecanje iskustava


Organizatori dodjele akreditacije Erasmus napomenuli su i da spomenuta »potvrda« ne podrazumijeva izravno financiranje te da sama po sebi nije uvjet za sudjelovanje u programima, što ujedno znači da čak i one organizacije koje je sada nisu uspjele steći mogu i nadalje prijavljivati svoje pojedinačne projekte te se čak i naknadno prijavljivati za dodjelu takove akreditacije.


U okviru programa Erasmus+, koji je pokrenut još 2014. godine, stvorene su brojne mogućnosti za mobilnost i suradnju u području obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta. Program sudionicima omogućuje stjecanje dragocjenih vještina i iskustava te doprinosi modernizaciji obrazovanja, osposobljavanja i rada s mladima u cijeloj Europi.


Novim se programom (2021. – 2027.) nastoje ostvariti još veća uključivost, dostupnost i održivost, ističu njegovi provoditelji napominjući da među važne ciljeve tog Programa spada i potpora digitalnoj tranziciji u europskom obrazovanju, kao i pružanje pomoći u izgradnji europskog prostora obrazovanja, pri čemu je Erasmusova akreditacija presudna za ostvarenje tog cilja.


Mobilnost osoblja i učenika


Erasmusovom se akreditacijom omogućavaju, olakšavaju i potiču aktivnosti odgojno-obrazovnih ustanova na planu mobilnosti osoblja (u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te obrazovanja odraslih), mobilnosti učenika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, kao i grupna te individualna mobilnost učenika u području općeg odgoja i obrazovanja.


Upravo zahvaljujući tim programima brojni su krčki srednjoškolci, naravno u razdoblju prije no što je »mobilnost svih vrsta« privremeno zakočila pandemija COVID-19, imali priliku obogaćivati svoja stručna znanja, usavršavati svoje vještine, ali i »širiti svoje horizonte« u višetjednim programima stručne prakse koju su mladi otočani u pratnji svojih mentora odrađivali u brojnim europskim zemljama.