KANDIDATKINJA ZA GRADONAČELNICU

Ana Blečić Jelenović: “Obalu treba vratiti Riječanima, metropolis, lansirna rampa i silos stoje prazni i propadaju”

Biljana Savić

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

"Intencija mog programa i programa Liste za Rijeku da vratimo obalu Riječanima, a za to je potrebno otvoriti dijalog, odnosno pregovore gradskih vlasti s državnim i županijskim vlastima".RIJEKA – Jedan od osnovnih problema razvoja grada je kronični nedostatak prostora, a riječku obalu gledamo svaki dan žaleći što je taj neiskorišteni potencijal izvan dosega Grada. Rijeke. Treba prepustiti dio obale na upravljanje Gradu Rijeci, rekla je kandidatkinja za gradonačelnicu Rijeke Ana Blečić Jelenović na jučerašnjoj konferenciji za novinare i ustvrdila da se, kad se pogledaju fotografije riječke luke od prije 20 godina i sad, ne može pronaći nijedna razlika, odnosno da je riječka luka posve ista kao i prije dva desetljeća.


– Rijeka je nastala upravo od obale, od luke, a sada je potrebno da obala, odnosno luka ponovno bude u funkciji Riječana, ustvrdila je Blečić Jelenović i podsjetila da je riječka luka razvrstana kao luka od osobitog međunarodnog i gospodarskog značaja za Hrvatsku sa statusom luke otvorene za međunarodni promet. Tako je, pdsjetila je Blečić Jelenović, još 1996. godine donijeta odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka, zajedno sa njenim bazenima.


– Ako iščitavamo tu odluku, onda je jasno da je osnovni zadatak i uloga lučke uprave trojaka, a to je da zadovolji interese države u širem smislu, interes lokalne zajednice u užem smislu te interese gospodarskih subjekata na lučkom prostoru. Jasno je da se zanemaruje interes lokalne zajednice, što je protivno duhu i slovu odluke. Na ovakav način kako je to sada postavljeno imamo situaciju postojanja dva gradonačelnika, da ih tako nazovem, jednog morskog, jer ravnatelja lučke uprave postavlja hrvatska vlada, i jednog kopnenog, kojeg biraju građani, a pokazalo se do sada nisu ostvarili komunikaciju na razini koja bi pridonijela razvoju našeg grada. Stoga je intencija mog programa i programa Liste za Rijeku da vratimo obalu Riječanima, a za to je potrebno otvoriti dijalog, odnosno pregovore gradskih vlasti s državnim i županijskim vlastima kako bi se dio obalnog prostora prepustio na upravljanje gradu, naglasila je Blečić Jelenović.

Kandidatkinja za riječku gradonačelnicu spomenula je i neiskorištene prostore poput metropolisa, lansirne rampe i silosa kao prostore koji nisu od interesa za RH, jer godinama stoje prazni, propadaju i o njima se, kazala je, nažalost, nedovoljno ili gotovo nikako ne vodi računa, a mogli bi se iskoristiti za razvoj Rijeke.


-Već poprilično dugo vremena nije bilo promišljenog strateškog planiranja, cilja, i mjera nacionalne ni gradske politike kad su u pitanju luka i obala, tako da danas imamo što imamo, odnosno nemamo baš puno. Namjera je da se nakon otvaranja pregovora i određivanja okvira rješavanja ovog problema u skladu sa zakonom, ovi prostori iskoriste za stambeno-poslovne namjene, kao što moguće da se dio obale prenamjeni za marinu, riješi pitanje financirnja kroz komunalne vezove, čime bi se u Rijeci stvorila jedna nova dodana vrijednost, a taj prostor bio u funkciji Grada i njegovih građana. Investicije za ove projekte mogle bi se ostvariti kroz EU fondove, dobili bismo na upotrebu prostore koji nam nedostaju, a istovremeno riješili i pitanje prostora i objekata koji stoje prazni i nisu u upotrebi.


Ponovno urbano spajanje grada i mora je imperativ, a da bi se uopće došlo do toga, zalažemo se za otvaranje pregovora, tripartitnih, između države, županije i grada, da ovaj prostor, važan za grad i njegov razvitka, konačno stavimo u funkciju. Dosta je zamjena loših odluka još gorima, treba nam promjena načijna razmišljanja i djelovanja, zaključila je Ana Blečić Jelenović.