Šesto izdanje

Škola intervencijske radiologije: Budućim medicinarima omogućen rad na najboljim simulatorima

Ingrid Šestan Kučić

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej Drechsler

Škola je namijenjena studentima medicine te obuhvaća pregled intervencijske radiologije i kardiologijeŠesto izdanje Škole intervencijske radiologije okupilo je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 50 studenata završnih godina studija medicine iz Rijeke, Zagreba i Osijeka.


Uz predavače s Kliničkog zavoda za radiologiju, Klinike za internu i Klinike za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka, na Školi gostuju i predavači s Kliničnog inštituta za radiologijo Univerzitetnog Kliničnog centra Ljubljana, Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, a kako navodi studentica Magdalena Milić, Škola je namijenjena studentima medicine te obuhvaća pregled intervencijske radiologije i kardiologije.

– Dvodnevni program sastoji se od predavanja podijeljenih u tematske cjeline i rada na posebnim uređajima – simulatorima intervencijskih zahvata koji predstavljaju najbolji mogući princip učenja minimalno invazivnih zahvata u okruženju koje imitira stvarnu situaciju kako bi studenti, budući doktori, na pacijentima vršili već uvježbane zahvate.


Zahvaljujući prof. dr. Dimitriju Kuhelju, predstojniku Kliničnog inštituta za radiologijo i voditelju intervencijske radiologije Univerzitetnog Kliničnog centra Ljubljana studenti medicine imaju priliku raditi na najboljim simulatorima u Europi i šire, što ni specijalizanti na specijalizaciji nemaju priliku.


Kroz cijelo vrijeme trajanja Škole organiziran je rad na četiri simulatora intervencijskih zahvata te demonstracija materijala različitih proizvođača.


Koncept Škole jedinstvenim čini i predavanje koje će održati nekadašnji pacijenti liječeni metodama intervencijske radiologije, prezentirajući iskustva s njihove strane, s kojima će polaznici moći i diskutirati, objašnjava Milić.Polaznici će se na predavanjima upoznati s poviješću intervencijske radiologije u svijetu i Rijeci, osnovnim principima i materijalima u intervencijskoj radiologiji, pregledom vaskularnih i nevaskularnih zahvata, hibridnim zahvatima i osnovama intervencijske kardiologije te kontrastnim sredstvima, zaštitom od zračenja, ulozi slikovne dijagnostike u planiranju zahvata, biopsijama navođenim CT-om i ultrazvukom.


Glavni organizatori Škole uz prof. dr. Dimitrija Kuhelja su i prof. dr. Damir Miletić, predstojnik Kliničkog zavoda za radiologiju KBC-a Rijeka, dr. Slavica Kovačić, voditelj odjela kardiovaskularne i intervencijske radiologije, specijalisti radiologije dr. Lovro Tkalčić i Boris Bezak, specijalizanti radiologije Filip Benić i Matija Pajić te studentice Tina Grgasović i Magdalena Milić.