Hrvatska zaklada za znanost

Odobreno financiranje pet znanstvenih projekata o koronavirusu istraživača s riječkog Sveučilišta

Portal Novi list

Jedan od odabranih projekata je onaj Felixa Wensveena s Medicinskog fakulteta u Rijeci / Foto Roni Brmalj

Jedan od odabranih projekata je onaj Felixa Wensveena s Medicinskog fakulteta u Rijeci / Foto Roni Brmalj

Među odabranim projektima sa Sveučilišta u Rijeci tri su projekta s Medicinskog fakulteta u Rijeci, te po jedan sa sveučilišnog Odjela za informatiku te Pravnog fakulteta u RijeciHrvatska zaklada za znanost odabrala je 11 projekata na natječaju za financiranje istraživanja o zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim aspektima pandemija. Pet odabranih projekata je sa Sveučilišta u Rijeci.


Sveukupno je bilo 98 prijavljenih, a 96 prijava ušlo je u postupak ocjenjivanja u kojem su sudjelovala i dva inozemna recenzenta.


Među odabranim projektima sa Sveučilišta u Rijeci tri su projekta s Medicinskog fakulteta u Rijeci, te po jedan sa sveučilišnog Odjela za informatiku te Pravnog fakulteta u Rijeci.
S Medicinskog fakulteta odabrani su projekti: “Dosta skrivanja CoV-2: Uspostava baze monoklonskih protutijela na SARS-Cov-2” dr. Ilije Brizića; “Atenuirani β-herpesvirus sa snažnim imunomodulatornim kapacitetom kao vektorsko cjepivo protiv SARS-CoV-2” dr. Astrid Krmpotić te “Manipuliranje imunološkom memorijom, razvoj novih strategija u svrhu stvaranja boljeg memorijskog CD8 T-staničnog odgovora protiv COVID-19 nakon cijepljenja” dr. Felixa Wensveena.


Sa sveučilišnog Odjela za informatiku odabran je projekt “Višeslojni okvir za karakterizaciju širenja informacija putem društvenih medija tijekom krize COVID-19” dr. Ane Meštrović, a s Pravnog fakulteta u Rijeci projekt dr. Dalide Ritosse “Život u doba bolesti COVID-19 – socijalne implikacije za sigurnost i dobrobit ranjivih skupina u europskom kontekstu”


Ukupni fond natječaja je 14 milijuna kuna. Projekti u medicinskoj i biomedicinskoj kategoriji bit će financirani u rasponu od 600.000 do 1.500.000 kuna, a u društvenoj i obrazovnoj kategoriji u rasponu od 400.000 do 750.000 kuna.