Reakcija na natječaj Hrvatske zaklade za znanost

Institut za hrvatski jezik: Uporaba hrvatskog, pa i u znanstvenim projektima, zajamčena Ustavom

Hina

"Smatramo da prijava nacionalnih znanstvenih projekata u Republici Hrvatskoj mora biti na hrvatskome jeziku koji je prema 12. članku Ustava RH u službenoj uporabi u Republici Hrvatskoj", istaknuo je Jozić u svojem priopćenju.Kako se ističe u današnjem priopćenju koje potpisuje ravnatelj tog Instituta Željko Jozić, u uputama za natječaje pod naslovom “Istraživački projekti” i “Uspostavni istraživački projekti”, raspisane 1. listopada s rokom do 5. studenoga, Hrvatska zaklada za znanost traži da sva prijavna dokumentacija bude na engleskom jeziku.


U uputama se navodi kako “dostavljanje dodatnih projektnih prijedloga na hrvatskom jeziku mora biti dobro obrazloženo”, odnosno da je, “iznimno, uz obrazloženje, za projektne prijedloge iz humanističkog znanstvenog područja moguće dodatno, uz prijavu na engleskom jeziku, dostaviti i prijavu na hrvatskom jeziku”, upozorava Jozić.


“Smatramo da prijava nacionalnih znanstvenih projekata u Republici Hrvatskoj mora biti na hrvatskome jeziku koji je prema 12. članku Ustava RH u službenoj uporabi u Republici Hrvatskoj”, istaknuo je Jozić u svojem priopćenju.
Iako ocjenjuje dobrim to što je Hrvatska zaklada za znanost objavila svu natječajnu dokumentaciju i na hrvatskome i na engleskome jeziku, neprihvatljivim smatra da je hrvatskomu jeziku pri prijavljivanju projekata dana sekundarna važnost, i to samo u humanističkim znanostima, dok je u svim drugim područjima znanosti hrvatski jezik isključen.


“Također smatramo da se ustavna odredba o službenoj uporabi hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj odnosi na sve njezine državljane, pa pravila za prijavu projekata moraju biti jednaka za sve prijavljivače. Pogotovo nam je neprihvatljiv prijedlog Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da se Ustav Republike Hrvatske primjenjuje samo na znanstvenike s područja nacionalne filologije”, napomenuo je Jozić.


Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u potpunosti razumije sve argumente koje je Zaklada iznijela u svojemu odgovoru na otvoreno pismo Odsjeka za kroatistiku, u kojem se ističe važnost objektivnoga i mjerodavnoga znanstvenog i stručnog vrednovanja koje uključuje i međunarodne recenzente, te se slaže s činjenicom da je engleski jezik – jezik na kojemu komunicira znanstvena europska zajednica.


“Ipak, uzevši sve navedeno u obzir i vodeći se načelom konstruktivnoga dijaloga, predlažemo da se prijavljivanje znanstvenih projekata na nacionalnoj razini ubuduće provodi usporedno na hrvatskome i na engleskome jeziku jer je uporaba hrvatskoga jezika zajamčena Ustavom RH, a uporabom engleskoga jezika omogućuje se uključivanje međunarodnih stručnjaka u postupak vrednovanja prijavljenih projekata”, zaključio je Jozić.