Saznajte gdje curi uz VIK info

NL Promo

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Spremate se za posao i shvatite da nema vode! Kasnite s djetetom u vrtić a cesta kojom prolazite je u radovima! Propustili ste na radiju čuti koje ulice danas neće imati vodu? Nema problema, jer na platformi VIK info sve informacije su već tu, na jednom mjestu u realnom vremenu!


Ova inovativna internet platforma osmišljena je kako bi na brz i jednostavan način informirala građane o radu Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija.


U samo par klikova, na interaktivnoj karti s označenim lokacijama detaljno se prikazuju planirani prekidi u vodoopskrbi, radovi i projekti u tijeku, sve kako bi se korisnici u slučaju prekida u vodoopskrbi ili pak gužvi u prometu zbog radova mogli na vrijeme pripremiti.


Saznajte lokacije izvanrednih puknuća, radova u tijeku, prekida u vodoopskrbi i ostale srodne informacije. Osim toga, na platformi pronađite podatke o kvaliteti riječke vode, savjete kako ostvariti uštedu i smanjiti troškove te kako spriječiti moguće gubitke.


Foto: Shutterstock


VIKINFO dostupan je svima u svakom trenutku, na web adresi www.vikinfo.hr i koristi se jednako na kompjuterima, mobitelima i tabletima. S VIK info nema više iznenadnih, nepredvidljivih i nelagodnih situacija!


Ovaj projekt potvrdio je Grad Rijeku kako inovatora u modernom i user-friendly pristupu u komunikaciji s korisnicima. Ovo je tek jedan u nizu projekata kojima se KD VIK želi dodatno prilagoditi navikama svojih korisnika u cilju što brže i kvalitetnije komunikacije.


Na platformi prikazivat će se i aktualni radovi jednog je od najvećih ulaganja u komunalnu infrastrukturu u Republici Hrvatskoj, EU projekt Aglomeracije Rijeka, što će građanima omogućiti pravovremenu informiranost, lakše snalaženje u prometu i izbjegavanje gužvi.


Poboljšanjem vodno-komunalne infrastrukture doprinijet ćemo visokom stupnju zaštite pitke vode i okoliša, podizanju komunalnog standarda i kvalitete života stanovnika, a KD VIK će u tu svrhu nastaviti razvijati inovativne projekte u cilju što efikasnije komunikacije s korisnicima i edukacije o potrebi očuvanja riječke vode, jer čista voda je zdravlje.