Projekt povećanja učinkovitosti poslovanja tvrtke Studio Mapa d.o.o. sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj

NL PromoNaziv poziva: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2


Naziv projekta: Povećanje učinkovitosti poslovanja tvrtke Studio Mapa d.o.o. implementacijom specijaliziranih softvera za projektiranje i njihove prateće opreme


Korisnik projekta: Studio Mapa d.o.o., Križanićeva 7, 51000 Rijeka
Kratak opis projekta: Cilj projekta je povećanje konkurentnosti Studio Mapa d.o.o. na domaćem i inozemnom tržištu projektantskih usluga kroz povećanje učinkovitosti poslovanja implementacijom specijaliziranih softvera za CAD, BIM, Point cloud tehnologiju, 3D vizualizaciju na pratećoj hardverskoj opremi radi optimizacije poslovnih procesa: Logistika, Prodaja, Ostalo-Proizvodnja, Upravljanje Rizicima i Strateško planiranje. Provedbom projekta povećati će se prihodi od prodaje za 200%, produktivnost rada za 50% i smanjiti troškovi poslovanja za 30%. Projekt je usmjeren na zaposlenike i klijente kao ciljne skupine projekta, ali i sve građane RH i to kroz nova zapošljavanja (2), povećanje prihoda državnog proračuna kroz poreze i doprinose te zaštitu okoliša.


Ukupna vrijednost projekta: 552.140,00 kn


Prihvatljivi troškovi: 552.140,00 kn


EU sufinanciranje projekta: 358.891,00 kn


Razdoblje provedbe: 13 mjeseci; 01.10.2019. – 01.11.2020.


Kontakt osoba: Vojko Stanić, član Uprave, e-mail: [email protected] / tel: +385 51 636 636


Isključenje odgovornosti: Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost korisnika Studio Mapa.


Više informacija: www.strukturnifondovi.hr