CEF PROJEKTI

»Europskim novcem« obnavljaju se luke u Rijeci i Bakru

NL Promo

Opsežnim projektom do kraja listopada 2022. godine bit će obnovljene praktički cjelokupne prometne površine u riječkom lučkom bazenu koje su trenutačno u prilično lošem stanjuCEF projekti »Unapređenje infrastrukture luke Rijeka – Bazen Rijeka« te »Unapređenje infrastrukture luke Rijeka – Terminal za rasuti teret – Bazen Bakar«, ukupne vrijednosti 40 milijuna eura, zajednički su projekti Lučke uprave Rijeka i Luke Rijeka d.d., a obuhvaćaju uređenje prometnih i lučkih površina, kao i sustava odvodnje, te boljeg povezivanja lučkih bazena Rijeka i Bakar sa željezničkom mrežom.


Opsežan projekt


Projekt unapređenja lučke infrastrukture u bazenu Rijeka, u samom gradu, na potezu od upravne zgrade Lučke uprave do Zagrebačke obale, ima za cilj rekonstrukciju postojećih kolničkih i skladišnih površina, kolosijeka, staza dizalica i prateće komunalne infrastrukture – vodoopskrbe, sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, a obuhvaća Praško, Budimpeštansko i Bečko pristanište i Visinov, Orlandov i De Franceschijev gat. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 33,66 milijuna eura, od čega je čak osamdeset pet posto prihvatljivih troškova, odnosno 28,6 milijuna eura osigurano iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF).


Riječ je o opsežnom projektu, kojim će biti obnovljene praktički cjelokupne prometne površine u riječkom lučkom bazenu koje su trenutačno u prilično lošem stanju na dobrom dijelu područja. Radovi će trajati dvije i pol godine, odnosno do kraja listopada 2022. godine. Cilj je projekta poboljšanje povezanosti cjelokupnog bazena Rijeka sa željezničkom mrežom u zaleđu te posredno prema europskim koridorima uklanjanjem postojeće dotrajale i operativno neprikladne željezničke infrastrukture.
Prema riječima zamjenika predsjednika Uprave Luke Rijeka d.d. Duška Grabovaca, ovim će projektom biti znatno unaprijeđeno poslovanje u dijelu riječkog bazena, gdje je Luka Rijeka d.d. koncesionar.


-Ne samo da će biti uređene dotrajale prometne površine i površine za manipulaciju teretima, nego ćemo dobiti i uređene željeznice kolosijeka, staze za dizalice i bolju povezanost sa željezničkom mrežom. Dio kolosijeka bit će rekonstruiran, dio revidiran na način da će pojedini kolosijeci biti uklonjeni, a na nekim dijelovima izgrađeni novi, u skladu s današnjim potrebama tvrtke. Riješit će se i problem nosivosti podloge koja na velikom dijelu terminala nije adekvatna za sadašnja opterećenja, kao i izgradnja novog sustava odvodnje, vodoopskrbe i električne mreže. Radi se o vrlo značajnom projektu koji realiziramo u suradnji s Lučkom upravom Rijeka i uz značajno sufinanciranje iz Instrumenta za povezivanje Europe, od čak 85 posto, jednako kao i u Bakru, gdje ćemo također urediti lučke površine, kolosijeke, kao i sustav odvodnje i ostale infrastrukture. Čak i uz sufinanciranje iz europskih fondova riječ je o financijski zahtjevnim projektima, no svjesni smo da bez ulaganja nije moguć ni razvoj dioničkog društva Luka Rijeka d.d., rekao je Grabovac.


Bazen Rijeka


Unapređenja infrastrukture


Projektom u riječkom bazenu predviđene su sljedeće aktivnosti: upravljanje projektima, nadzor, izvedbeni dizajn, demontaža i uklanjanje postojeće infrastrukture, rekonstrukcija postrojenja, sustava odvodnje i odvodnje, rekonstrukcija površine, rekonstrukcija željezničkih tračnica i dizalica, te komunikacija i vidljivost.


Na natječaju za izvođenje radova pristigle su tri ponude, od kojih je cijenom najniža ona tvrtke Kolektor Koling d.o.o., u iznosu od 214,17 milijuna kuna, bez PDV-a. Srednju ponudu dala je zajednica ponuditelja koju čine Colas Rail Hrvatska d.o.o., Colas Rail S.A.S. i GP Krk, s iznosom od 228,96 milijuna kuna, dok je najskuplja ponuda bila ona zajednice ponuditelja SŽ Železniško gradbeno podjetje Ljubljana i Pružne građevine d.o.o., u vrijednosti od 243,61 milijun kuna, sve bez PDV-a. Kao izvođač je odabran Kolektor Koling. Natječajni postupak je okončan prije nekoliko dana, a sada teku rokovi za moguće žalbe.


Za projekt unapređenja infrastrukture terminala za rasute terete u Bakru, Lučka uprava Rijeka i Luka Rijeka d.d. već su sklopile ugovor za izvođenje radova vrijedan 48,5 milijuna kuna sa zajednicom ponuditelja GP Krk, Colas Rail Hrvatska i Colas Rail S.A.S.


Potpisivanju ugovora prisustvovao je i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je tom prilikom naglasio kako je u proteklom razdoblju realiziran i pokrenut čitav niz projekata u riječkoj luci. Od dovršetka Zagrebačke obale u sklopu Rijeka Gateway projekta, do niza CEF projekata, ali i ceste DC403, koji ukupno iznose više od 450 milijuna eura. Osim toga, pokrenut je veliki ciklus ulaganja u željezničku infrastrukturu koji je također izrazito bitan za luku Rijeka, a sve to će u konačnici stvoriti preduvjete za povećanje prometa i razvoj ovog dijela Hrvatske, istaknuo je tom prilikom Butković.


 


Od dovršetka Zagrebaèke obale u sklopu Rijeka Gateway projekta, do niza CEF projekata, ali i ceste DC403, koji ukupno iznose više od 450 milijuna eura…  pokrenut je veliki ciklus ulaganja u željeznièku infrastrukturu koji je takoðer izrazito bitan za luku Rijeka, a sve to æe u konaènici stvoriti preduvjete za poveæanje prometa i razvoj ovog dijela Hrvatske


Oleg Butković


 


Olakšati prijevoz roba


Projekt omogućuje rekonstrukciju dotrajale željezničke infrastrukture na području terminala za rasute terete u lučkom bazenu Bakar. Projekt se razvija paralelno s drugim projektima unaprjeđenja željezničke infrastrukture na području luke Rijeka čime će se pridonijeti poboljšanju lučkih aktivnosti i olakšati prijevoz roba. Cilj projekta je rekonstrukcija kolosijeka, prometnih i skladišnih površina i prateće komunalne infrastrukture na području terminala za rasute terete Podbok – bazen Bakar, kao i poboljšanje povezanosti cjelokupnog lučkog bazena sa željezničkom mrežom u zaleđu. Projekt u Bakru, osim obnove željezničkih kolosijeka te lučkih površina, ima i značajnu ekološku komponentu, budući da je predviđeno uređenje suvremenog sustava odvodnje, a uređenjem površina oko pruge omogućit će se učinkovitije čišćenje prostora oko kolosijeka, što će smanjiti zagađenje prašinom i slijevanjem s oborinskim vodama.


Prethodno je bio potpisan i Sporazum za usluge tehničke i administrativne podrške u upravljanju i promidžbi za oba projekta »Unapređenje infrastrukture luke Rijeka – Bazen Rijeka« te »Unapređenje infrastrukture luke Rijeka – Terminal za rasuti teret – Bazen Bakar«.


Sporazum za usluge tehničke i administrativne podrške u upravljanju i promidžbi projekata ukupne vrijednosti 2,6 milijuna kuna potpisan je s tvrtkom Civil Engineering Consultancy d.o.o.. U ime Lučke uprave Rijeka Sporazum je potpisao ravnatelj Denis Vukorepa, u ime Luke Rijeka d.d. zamjenik predsjednika Uprave Duško Grabovac i član uprave Bartolomej Pastva, dok je u ime izabrane tvrtke Civil Engineering Consultancy d.o.o. potpisala članica uprave Jasminka Ćoza.


Sadržaj omogućuje Lučka uprava Rijeka