Veliki gubitak

Preminula beogradska dramaturginja i istaknuta mirotvorna aktivistkinja Borka Pavićević

Boris Pavelić

Foto Silvano Ježina

Foto Silvano JežinaBorka Pavićević, beogradska dramaturginja i jedna od najistaknutijih mirotvornih aktivistkinja u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, umrla je noćas u svom domu u Beogradu, objavila je njezina nevladina organizacija Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD).


Jedna od utemeljiteljica antiratnog pokreta u Srbiji, Borka Pavićević uspješnu je kazališnu karijeru, započetu ranih sedamdesetih, devedesetih godina zamijenila antiratnim i mirotvornim aktivizmom, kojemu je ostala posvećena do posljednjeg dana života.


Od 1991. sudjelovala je u Civilnome pokretu otpora, te je jedna od osnivačica Beogradskog kruga, antiratne organizacije intelektualaca iz koje je potekao termin “Druga Srbija”.
“Drugu Srbiju” definirao je prvi predsjednik Beogradskog kruga, književnik Radomir Konstantinović: “Druga Srbija je ona koja se ne miri sa zločinom”.


Nemirenje sa zločinom Borka Pavićević ugradila je u temelje svojega Centra za kulturnu dekontaminaciju, koji je osnovala 1994, i vodila do smrti.


Pod njezinim vodstvom, CZKD prerastao je u jedno od najprepoznatljivijih mjesta antiratnoga i antinacionalističkog kulturnog angažmana na području bivše Jugoslavije.


Pisala je za mnoge publikacije i objavila zbirke eseja “Moda” 1994, “Na ex – postdejtonska moda” 1998, i “Glava u torbi” 2017.


Energična, ekspresivna, duhovita, hrabra i uporna, Borka Pavićević bila je jedna od najomiljenijih žena u antiratnome, proeuropskom i demokratskom pokretu u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji.


Posljednju kolumu objavila je 19. svibnja u beogradskom dnevniku ‘Danas’. U njoj piše, uz ostalo, i ovo: “Tako su, kao što znate, ili ne znate, ili nećete da znate, stotine hiljada ostajali bez ikoga svog, doma, a i života. ‘Čisto’ ime i prezime, ‘čisto’ mesto stanovanja, ‘čisto’ poreklo, ‘čist’ bili su preduslov života i kretanja, bili su i ostali”.