Istria cantat

Zbor Štorija osvojio zlatnu nagradu, Cader najbolja dirigentica

Marina Kirigin