Virtualno predstavljanje knjige čitanke projekta s fokusom na migracijamaRIJEKA – Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, iako zatvoren za posjetitelje, ne miruje. Upravo je u njihovu izdanju ovih dana objavljena knjiga čitanka »Between mobility control and social transformation« (Između kontrole kretanja i društvenih promjena). Čitanka, inače dostupna za besplatno čitanje na platformi issuu na adresi: issuu.com/rijekammsu/docs/c_itanka, trebala je biti i javno predstavljena kao fizički predmet, no to je zbog koronavirusne krize, dakako, odgođeno.


 


Knjiga, objavljena kao epilog četverogodišnjeg umjetničko-interdisciplinarnog projekta »Riskiraj promjenu«, s fokusom na migracijama, na 336 stranica i u desetak tekstova pisanih na engleskom jeziku iz područja antropologije, socijalne psihologije te umjetničkih i kustoskih praksi, donosi teme o pokretljivosti u 21. stoljeću.
 


Podijeljena je u tri poglavlja: »Stranac, izbjeglica, građanin, turist – Europa kao prostor negostoljubivosti«, zatim »Stranputicama multikulturalizma do prostornog odvajanja – klaustrofobija suvremenih gradova« te »Pripada li Balkan Europi? – pitanje političke i socijalne integracije na rubovima Europe«.


 


Rijeka kao multikulturalni grad


Knjiga okuplja teoretičare i praktičare različitih profila, mahom sudionike izložbi i simpozija održanih u sklopu projekta.


 


– Tekstovi Željka Senkovića, Ksenije Orelj i Sabine Salamon, C. J. Stephens, Marijane Hameršak i Ive Pleše objedinjeni prvim poglavljem »Stranac, izbjeglica, građanin, turist – Europa kao prostor negostoljubivosti« osvrću se na razdiobu ‘ja – drugi’, analizirajući zaoštrene odnose spram drugog koji se manifestiraju kroz pojačane sustave kontrole, isključivanja i odbacivanja. Bave se figurom stranca, izbjeglice – (ne)građanina – u razdoblju obilježenom desnim pomakom i obratom europskih liberalnih ideala prema bezobzirnom pragmatizmu.


 


Drugo poglavlje naslovljeno »Stranputicama multikulturalizma do prostornog odvajanja – klaustrofobija suvremenih gradova«, započinje istraživanjem (»Rijeka kao multikulturalni grad«) Barbare Matejčić i Drage Župarića – Iljića, a donosi i tekstove Irene Bekić i Duge Mavrinac te Igora Petričevića. Kroz istraživačke studije i analizu suvremenih umjetničkih praksi, tekstovi u ovom poglavlju opisuju svakodnevne zamke u priznavanju drugog, zakrabuljene u administrativno-pravnu, socijalnu, kulturalnu i psihološku frazeologiju.


 


Pripada li Balkan Europi


Zaključno je poglavlje čitanke »Pripada li Balkan Europi? – pitanje političke i socijalne integracije na rubovima Europe«. Tekstovi Dragana Markovine, Manuele Bojadžijev i Sabine Salamon odražavaju pogranična iskustva balkanskog i mediteranskog svijeta označenog širim nacionalističkim podjelama čija je ekonomska pozadina često prikrivena. U kontekstu poraza ideje stvaranja nadnacionalne zajednice, tekstovi istražuju alternative rastućoj ksenofobiji i socijalnoj diskriminaciji te zamišljaju ujedinjeni front koji bi umjesto kulturalnih, afirmirao univerzalna građanska prava, uz bok socijalnim i ekonomskim pravima – kažu u MMSU-u, dodajući da upravo tako operira i projekt »Riskiraj promjenu«, objedinjujući i afirmirajući umjetničke prakse koje se odmiču od službenih registara povijesti i umjesto »objektivnih« istina favoriziraju suosjećanje i solidarne akcije kao mjerodavne katalizatore promjene i bijega iz klaustrofobije današnje društvenosti.


 


Čitanka se inače vezuje i uz tematske koncepcije izložbi koje su u sklopu projekta »Riskiraj promjenu« održane u riječkom MMSU-u, a čije su teme sezale od anatomije privremenih migracija (»Između tamo i tamo: Anatomija privremenih migracija«, 2016.), preko problema prisilnih migracija i nesnalaženja u vremenu poremećene sigurnosti (»Crne krabulje«, 2017.), bijega kao pokušaja opstruiranja kontrole kretanja (»Bijeg«, 2018.), do pitanja o oblikovanju predodžbi o strancu i drugom (»Mi nismo kao oni«, 2019.). Taj dio knjige popraćen je slikovnim prilozima umjetničkih radova i kulturno-povijesnog materijala.


 


O projektu


»Riskiraj promjenu« je umjetničko-interdisciplinarni četverogodišnji projekt koji je poduprla Europska unija, a na kojem partnerski surađuju Udruga za kulturu i edukaciju ACE Kibla iz Maribora, riječki Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Centar za kulturu novih medija iz Rige, ustanova za digitalnu umjetnost i kulturu ZINC iz Marseillesa, Nacionalno i kapodistrijsko sveučilište u Ateni, Agencija za razmjenu suvremene umjetnosti ACAX iz Budimpešte, Fondacija za promociju socijalne inkluzije s Malte i X-OP iz Maribora.


 


Projekt se kroz brojne internacionalne izložbene, rezidencijalne, diskurzivne, radioničke i izdavačke aktivnosti bavio temama iz spektra kulturalne studije o (ne)gostoljubivosti današnje Europe i umjetničke satire društvenog krajolika, čije su glavne karakteristike mit o superiornosti, imperijalna povijest, obuzetost čistoćom i kontrolom te strah pred drugim i nepoznatim.


Novi list pratite putem aplikacija za AndroidiPhone/iPad ili Windows Phone.