ČELNO MJESTO

Prvi natječaj propao, drugi je sada raspisan. I dalje se traži novi ravnatelj Muzeja grada Rijeke

Davor Mandić

Foto Karuza/Gracin

Foto Karuza/Gracin

Iako je trebalo nadomjestiti člana Upravnog vijeća Muzeja nakon odlaska Marka Rogića s mjesta predsjednika, Grad Rijeka kao osnivač Muzeja smijenio je i preostale članove Upravnog vijeća iz kvote Grada. Službeno nije poznato zaštoRIJEKA – Raspisan je ponovljeni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja grada Rijeke. Iako su nas u Gradu Rijeci uvjeravali da će se to dogoditi do kraja prošle godine, budući da je aktualni ravnatelj Ervin Dubrović stekao uvjete za mirovinu, natječaj je raspisan tek sada, nakon što je prvi propao, o čemu smo izvijestili.


Tada je s dužnosti odstupio i dotadašnji predsjednik Upravnog vijeća Muzeja, tijela zaduženog i za natječajnu proceduru, Marko Rogić, pa se postavljalo pitanje kako će se razriješiti ta situacija s obzirom na funkcionalnost Vijeća. I razriješila se tako da su iz Upravnog vijeća smijenjeni dotadašnji njegovi preostali članovi iz kvote Osnivača – Gordana Šobota Matejčić i Henriet Bilandžić – a dovedeni novi: Marko Medved, Maja Polić i Petar Petrinić, koji je ujedno i predsjednik. U Vijeću su ostale »stare« predstavnice Muzeja: Deborah Pustišek Antić i Marija Lazanja Dušević.


Povučen natječaj


Službeno nije poznato zašto je došlo do ovako radikalne promjene u sastavu Upravnog vijeća, no s obzirom na to da je Deborah Pustišek Antić ponovo u sastavu Vijeća, koja je iz njega bila isključena, jer se bila prijavila na prvi natječaj, može se zaključiti da se ona neće prijaviti i na ponovljeni. Podsjetimo, na prvi su se natječaj bile prijavile četiri kandidatkinje, od toga tri iz Muzeja – Ema Makarun, Deborah Pustišek Antić i Sabrina Žigo – te Katarina Mažuran kao vanjska kandidatkinja.
Zbog nepotpune dokumentacije tada su iz igre ispale Pustišek Antić i Žigo, a ostale Ema Makarun i Katarina Mažuran. I budući da je Upravno vijeće tada, s obzirom na isključenu Pustišek Antić, brojalo četiri člana, u odlučivanju se dogodilo da je rezultat bio dva naprama dva glasa te je natječaj morao biti povučen.


Rok za prijave


Prema tekstu Natječaja, objavljenog 18. siječnja, rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.


Sadašnji još uvijek aktualni ravnatelj Muzeja Ervin Dubrović potvrdio nam je da on ostaje dok se procedura ne završi, za što neki smatraju da bi se moglo dogoditi do sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke u veljači, a neki smatraju da se tako brzo neće dogoditi. Kako bilo, redovni mandat bi sadašnjem ravnatelju istekao krajem 2023. godine.