MESOC 

Počela riječka konferencija o kulturi u postpandemijskom razdoblju

Kim Cuculić

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Rijeka je jedan od partnerskih gradova, uz Atenu, Barcelonu, Cluj, Gent, Issy-les-Moulineaux, Milano, Turku, Valenciju i VaršavuKonferencija »Culture in the post-pandemic period – a chance for growth and new opportunities« počela je danas u Dječjoj kući u sklopu Art-kvarta »Benčić«.


Konferencija se realizira u sklopu provedbe europskog projekta MESOC (Measuring the Social Dimension of Culture), koji je financiran sredstvima iz Obzora 2020 – Okvirni program EU za istraživanje i inovaciju u sklopu kojeg je Rijeka jedan od deset europskih partnerskih gradova, uz Atenu, Barcelonu, Cluj, Gent, Issy-les-Moulineaux, Milano, Turku, Valenciju i Varšavu.


Partnerski gradovi će provesti pilot-istraživanje kao evaluacijsko sredstvo za procjenu društvene vrijednosti i utjecaja kulturnih politika i praksi povezanih s trima crossover temama Nove Europske agende za kulturu: zdravlje i blagostanje, urbana i teritorijalna renovacija i regeneracija te uključivanje i sudjelovanje građana.


Tradicionalna i digitalna kultura
Uoči konferencije novinarima se u ime Grada Rijeke obratila Suzana Belošević Romac, rekavši da će se paneli baviti dvjema temama – s jedne strane kako povećati participaciju građana u prostorima u sklopu urbane regeneracije, a s druge strane bit će riječi o tradicionalnoj i digitalnoj kulturi.


Đurđa Vrljević Šarić govorila je u ime Tvrđave kulture Šibenik, navevši pozitivna iskustva vezana za urbanu regeneraciju Šibenika.


Božena Stojić ispred organizacije Ministarstvo prostora iz Beograda posebno je naglasila važnost suradnje s građanima i njihove participacije.


Ivan Šarar, pročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeke, osvrnuo se na iskustva Rijeke kao Europske prijestolnice kulture, predstavivši sudionicima konferencije što je sve do sad učinjeno u prostoru bivšeg industrijskog kompleksa »Benčić«.


Na službenom otvorenju konferencije riječki gradonačelnik Marko Filipović također je govorio o Rijeci kao EPK-u i podsjetio na potrebu redefiniranja programa uslijed pandemije.


Pozdravne govore uputili su i prorektor za znanost i umjetnost Sveučilišta u Rijeci Gordan Jelenić, te načelnica Sektora za kulturno-umjetnički razvoj Ministarstva kulture i medija Irena Kregar Šegota.


Primjeri dobrih praksi


Kroz program konferencije predstavit će se i šest gradova koji će kroz tematsku cjelinu primjera dobrih praksi prezentirati inicijative koje su preobrazile gradove (kao u slučaju Valencije, Lublina i Šibenika), velike projekte koji su realizirani (predstavljanje uključenja građana Rijeke kroz projekt Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture), realiziraju se (Novi Sad – Europska prijestolnica kulture) ili se tek planiraju (Nova Gorica kao Europska prijestolnica kulture 2025. godine).