Odgovoran odnos

KultuRi: U Rijeci otvorena konferencija o valorizaciji baštine u turizmu

Ervin Pavleković

Foto Milan Đekić

Foto Milan Đekić

Konferencija KultuRi pozicionira odgovoran odnos žitelja destinacije i industrije turizma prema bogatoj baštini, kulturnom i tradicijskom nasljeđu kao osnovi za očuvanje identitetaS ciljem uvida i promišljanja o strategijama turističke ponude kulture u turizmu, kao i njezine važnosti, u Palači šećera, kao simbolu riječke kulturne baštine i turističke atrakcije, započela je KultuRi, dvodnevna konferencija valorizacije kulturne, povijesne i sakralne baštine.


Povezanost kulture i turizma


Riječima o nerazdvojivosti kulture i turizma, uvodno je prisutne pozdravio v. d. ravnatelja Muzeja grada Rijeke Mladen Urem, koji je izrazio zadovoljstvo što se konferencija održava baš u reprezentativnoj riječkoj Palači šećera u koju je Grad Rijeka uložio puno, čime je pokazao da je bitno da se valorizira ljudska baština i da se industrijski vrijedni objekti kulture stave u funkciju turizma. Organizatorica Sunčana Matić iz agencije LUX promocija, KultuRi konferenciju opisala je kao platformu okupljanja lidera kulturnog turizma i svih koji to namjeravaju postati.


Prema riječima organizatora, konferencija KultuRi pozicionira odgovoran odnos žitelja destinacije i industrije turizma prema bogatoj baštini, kulturnom i tradicijskom nasljeđu kao osnovi za očuvanjem identiteta, temelju na kojem se danas razvija posebno vrijedna cjelogodišnja turistička ponuda, te istovremeno osnažuje i gospodarski razvoj.


Važnost kulturne baštine
Naravno, to je bitno jer čak 40 posto međunarodnih putovanja imaju onu kulturnu komponentu, a sami turisti, pokazuju statistike, pokazuju sve veći interes za kulturno-povijesnom baštinom, za upoznavanjem novih odredišta i same tradicije, kao i za jačanje posebnih urbanih turističkih trendova.»Kvalitetna komunikacija na destinaciji, međusobna interakcija turista i interpretacija educiranog domaćina, značajna je odlika održivog kulturnog turizma i stvara nezaboravne memorabilije zbog kojih nam se gosti vraćaju«, riječi su Matić koje možda najbolje opisuju važnost spajanja kulture i turizma i sagledavanja tih dvaju fenomena kao neodvojivih.


Na to je kasnije, u panel raspravi »Valorizacija kulturne baštine u turizmu«, posebice ukazala i Manuela Hrvatin iz Hereda, koja je istaknula važnost ne samo turističke ponude, interpretacije baštine, jače podrške resornih ministarstava, već i same gastronomske ponude, što je sve dio tradicije i dio našega identiteta, kao i važnost osvješćivanja važnosti bogate kulturne baštine kao dijela turističke ponude, no dobro osmišljene i jednako tako i predstavljene.


Edukativna predavanja


Uz nju, u panel-raspravi sudjelovali su i direktor Turističke zajednice grada Rijeke Petar Škarpa, ravnateljica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka Tamara Mataija, PR menadžer za Liburnia Hotels & Villas Ivan Sarajlić, te Vjekoslav Martinko, Lovranske vile.


Svaki od njih govorio je o važnosti kulturne baštine u okviru turizma iz svoje perspektive, kao načinima na koje na njezinu ulogu stavljaju naglasak. Sam koncept programa KultuRi konferencije osmišljen je kao svojevrstan poticaj primjerenoj valorizaciji i promociji kulturne baštine, uz dakako onu prirodnu baštinu, kao primarnom turističkom resursu.


U tom smislu, dvodnevna konferencija uključuje edukativna predavanja različitih tema vezanih uz formule realiziranih projekata, koji se dakako tiču kulturne baštine i turizma.


Predavanja koja će se održati u sklopu konferencije bave se razmjenom i stvaranjem vrijednosti na tržištu kulturnog turizma, valorizacijom kulturne baštine, održivim razvojem kulturnog turizma, riječkom arhitekturom devetnaestog i dvadesetoga stoljeća, regenerativnom renesansom i transmodernim iskorakom u regenerativni turizam, turističkom valorizacijom trsatskog Svetišta, digitalizacijom dvorca Trakošćan, potencijalom kulturnopovijesne baštine Šibensko-kninske županije, knjižnicom i zbirkom Brlić-Mažuranić te Villom Ružić, kao i riječkim industrijskim nasljeđem.