Centar "Izvor" u Selcu

“Dnevni boravak” organizira humanitarnu aukciju fotografija za Centar koji pomaže djeci bez roditeljske skrbi

Sanda Milinković

Centar pruža socijalne usluge djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja i bez odgovarajuće roditeljske skrbi.Book Cafe Dnevni boravak ove subote, 27. lipnja s početkom u 18,00 sati u svojim prostorijama organizira humanitarnu akciju. Riječ je o humanitarnoj aukciji fotografija koja se organizira za Centar “Izvor” u Selcu. 


Navedeni Centar pruža socijalne usluge djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja i bez odgovarajuće roditeljske skrbi, te biološkim, posvojiteljskim i udomiteljskim obiteljima.


Centar pruža socijalne usluge i djeci i mlađim punoljetnim osobama koje imaju teškoće mentalnog zdravlja, ukoliko se usluga vezana uz teškoće mentalnog zdravlja može osigurati u Centru, kod drugog pružatelja usluge ili u zdravstvenoj ustanovi.