POSTAMENTI

Na Korzu postavljena izložba »Dvostruka dram(m)a«: prikaz Hrvatske i Talijanske drame u zadnjih 10 godina

Ervin Pavleković

Snimio Sergej Drechsler

Snimio Sergej Drechsler

Prema riječima ravnatelja Talijanske drame Giulija Settima, izložba je završni čin aktualne Uprave HNK-a, a slavi deset godina suradnje te uspješne dvostruke drame – Talijanske i HrvatskeRIJEKA – Izložbom »Dvostruka dram(m)a« na postamentima na Korzu javnost se mogla prisjetiti nekih od najznačajnijih predstava proizašlih u proteklih deset godina iz produkcije HNK-a Ivana pl. Zajca, i to dvaju ansambala – Hrvatske drame i Talijanske drame. Postamenti koji fotografski i tekstualno ovjekovječuju dvadesetak predstava svojevrstan su presjek uspješnica riječkoga kazališta, oživljavanje sjećanja na pojedine predstave, no i poziv svima da ubuduće svjedoče umjetničkom trenutku HNK-a.


Prema riječima ravnatelja Talijanske drame Giulija Settima, izložba je završni čin aktualne Uprave HNK-a, a slavi deset godina suradnje te uspješne dvostruke drame – Talijanske i Hrvatske.


Deset godina rada


– Izložbom smo istaknuli najveće suradnje među ansamblima, jer nije tako često da se miješaju, a u ovih deset godina bilo je nekoliko uspješnih projekata po tom pitanju. Zahvaljujući mogućnosti da ima dvije drame, »Zajc« si može omogućiti velike projekte iznimne kvalitete. Mnogo talijanskih redatelja oduševljeno je činjenicom da osim glumaca Talijanske drame mogu koristiti i glumce Hrvatske drame.

Tako, primjerice, jedna od nadolazećih predstava, »Kamikaze« u režiji Marca Lorenzija, osim na talijanskome, bit će izvođena i na hrvatskome i na engleskome jeziku. Isto tako, nove predstave koje ćemo raditi sve će više i više tražiti da imamo veći ansambl, kao i da suradnja s drugim ansamblima bude jača, ističe Settimo.


Izložba »Dvostruka dram(m)a«, kazala je ravnateljica Hrvatske drame Ana Vilenica, na neki je način pozivnica svim građanima Rijeke i PGŽ-a da posjete Kazalište u kojemu se uvijek odvija dvostruka drama.– Izložba prikazuje na neki način deset godina rada, odnosno najbolje od deset godina rada »Zajca«. No iskoristit ću ovu priliku da govorim ne o prošlosti, nego o sadašnjosti, pa vas pozivam na predstavu »Macbeth«, čiju smo premijeru imali nedavno, zatim na »Slučaj vlastite pogibelji«, dramu prema knjizi Kristiana Novaka i sjajnu predstavu koja je nastala u koprodukciji s HNK-om u Varaždinu, kao i na »Gloriju« Ranka Marinkovića koja će se dogoditi tek u svibnju, poručuje Vilenica.


Predstave na dvama jezicima


Voditeljica Odsjeka za kulturu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Plamena Šarlija čestitala je ansamblima HNK-a »Zajc« na vrhunskim ostvarenjima kojima su nas počastili u posljednjih deset godina, kao i autorima fotografija što su zabilježili dio tih dramskih ostvarenja koja će, nada se, inspirirati sve da dođu na sve predstave koje slijede u sljedećih deset godina.


Još 1946. godine, kad je osnovano Narodno kazalište sa sjedištem u Rijeci, uključivalo je ansamble Hrvatske i Talijanske drame, Operu te Balet, a prve predstave izvedene te godine bile su »Dubravka« Ivana Gundulića, Hrvatske drame, te »Il burbero benefico« Carla Goldonija, kao prva predstava Talijanske drame.Od te godine do danas, dramske se predstave u riječkoj kazališnoj kući izvode na dvama jezicima, hrvatskome i talijanskom, nerijetko se koriste u predstavama oba jezika, a bio je slučaj čak i pet jezika u jednoj predstavi. Iako svaka od tih dviju grana, ansambala, Hrvatska i Talijanska drama, pripremaju svoj sezonski repertoar, često i surađuju na određenim predstavama. Oba ansambla broje 30 glumica i glumaca, a među rijetkim su nacionalnim kazališnim kućama s dva dramska ansambla. Izložba je realizirana u suradnji s Gradom Rijekom.