Međunarodni projekt

“Monokromije – Monochromies”: Na ovoj skupnoj izložbi u Kloviću nastoje “uhvatiti” likovni puls regije

Kim Cuculić

Odazvala se šira regija, pa se tako osim naših autora/ica mogu vidjeti radovi umjetnika/ica iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Italije, Slovenije i Srbije.Skupna izložba pod naslovom »Monokromije – Monochromies« otvorena je u Galeriji »Juraj Klović«.Kustosica izložbe je prof. Luisa Ritoša, a sudjeluju Tamara Agić, Marlen Ban, Mariana Ban, Vesna Bašljan Martinjak, Nataša Bezić, Fanita Barčot-Nikolac, Eugen Borkovsky, Vedran Burul, Barbara Cetina, Andrea Čović, Dragan Karlo Došen, Tanja Frančišković, Heda Gartner, Boris Grozdanić Gorjan, Igor Gržetić, Silvia Golja, Isidora Jancić, Nikolina Jovanović, Dario Jurjević, Branko Kolarić, Andrej Kurtin, Josipa Komljenović, Andrea Krulj, Teodora Micić, Ivica Nikolac, Željan Pavić, Izabela Peculić, Nikola Ražov, Boris Roce, Vedran Ružić, Maja Simić, Sanja Simeunović Bajec, Svjetlana Šalić, Alen Šimoković, Boris Toman, Mirjana Tomašević Dančević, Mihajlo Uzelac, Maja Vučenović, Tereza Vukić, Marija Volkmer, Nevena Živić, Istog Duško Žorž i Qing Yue.

Izložba »Monokromije« zamišljena je kao tematski, međunarodni likovni projekt koji za cilj ima zabilježiti likovna strujanja i likovni puls šire regije.


Foto Ana Križanec


Tema monokromatike poslužila je kao okvir za kompleksniji iskaz suvremene društvene stvarnosti, s radovima ne starijim od pet godina.Odazvala se šira regija, pa se tako osim naših autora/ica mogu vidjeti radovi umjetnika/ica iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Italije, Slovenije i Srbije.