Kultivacija

Kim Cuculić: Poruke Mondiaculta

Kim Cuculić

Mondiacult 2022 / flickr

Mondiacult 2022 / flickr

Konačna deklaracija namjerava mobilizirati kulturu u međunarodnim raspravama o klimatskim promjenama, osobito kroz tradicionalne i autohtone sustave znanjaSvjetska konferencija UNESCO-a o kulturnim politikama i održivom razvoju – Mondiacult 2022. održava se u Meksiku od 28. do 30. rujna u organizaciji UNESCO-a i Vlade Meksika. Mondiacult se održava četrdeset godina nakon Prve konferencije o kulturi i razvoju Mondiacult 1982. godine, koja je značila prekretnicu u oblikovanju globalne rasprave o kulturnim politikama. Cilj konferencije je jačanje kreativnog i kulturnog sektora u svijetu koji je teško pogođen pandemijom COVID-19. Ove godine konferencija je posvećena zaštiti i promicanju prava umjetnika i kulturne raznolikosti u kontekstu Netflixa, Spotifyja ili YouTubea, kao i borbi protiv trgovine nasljeđem Maja ili Joruba. Kako prenosi Le Figaro, ovim povodom koordinator konferencije Pablo Raphael izjavio je da je pandemija ponovo pokazala da je kultura ključna za javno zdravlje, dodajući: »Nitko ne bi mogao preživjeti zatočeništvo i stres bez knjiga, glazbe i filma.«


Predstavnici 160 zemalja moraju na kraju ovog sastanka usvojiti deklaraciju kojom se žele zajamčiti prava umjetnika na platformama, a cilj je boriti se protiv osiromašenja kulturne i jezične raznolikosti na internetu. Kao opasnosti navedeni su sustavi umjetne inteligencije i nedovoljna regulacija algoritama. Također se raspravlja o nepravednom nagrađivanju umjetnika i nejednakoj koncentraciji globalnih kulturnih platformi. Većina su, naime, Amerikanci ili Europljani. UNESCO želi da svi umjetnici imaju pristup online tržištu, da se prihvati različitost i poštuje intelektualno vlasništvo.


Meksička deklaracija tvrdi da jača etički kodeks trgovaca umjetninama i to certifikatom o podrijetlu koji jamči da su djela koja prodaju pribavljena legalno. Meksiko i dalje zahtijeva povratak svoje goleme mezoameričke baštine raspršene u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. »Moje se nasljeđe ne prodaje«, inzistira meksička ministrica kulture Alejandra Frausto Guerrero, na svakoj aukciji u Parizu ili drugdje.
Afrička unija je sa svoje strane najavila organiziranje okruglog stola o mučnom pitanju povrata kulturne baštine subsaharskim zemljama. UNESCO na isti način razmišlja za 2025. godinu o virtualnom muzeju ukradenih kulturnih dobara. U svojim važnijim političkim aspektima meksička deklaracija namjerava definirati kulturu kao globalno javno dobro uključivanjem u sljedeće ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda, kao što je bio slučaj s obrazovanjem 2015. godine. Sastanak Mondiaculta želi dovesti do definicije globalnog korpusa kulturnih prava. To je pravo umjetnika, ali i pravo autohtonih zajednica na prenošenje svoje tradicije. Kako je istaknuto, autohtoni jezici ključni su za očuvanje kulturne raznolikosti, a u velikom izazovu suočavanja s klimatskim promjenama autohtono znanje je temelj.


Konačna deklaracija namjerava mobilizirati kulturu u međunarodnim raspravama o klimatskim promjenama, osobito kroz tradicionalne i autohtone sustave znanja. Ukrajina putem videa sudjeluje na okruglom stolu na temu »Baština i kulturna raznolikost u krizi«. Stručnjaci koji su pripremili skup osuđuju akcije usmjerene na kulturu u kontekstu oružanog sukoba.


Ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek predvodi hrvatsku delegaciju na Svjetskoj konferenciji UNESCO-a o kulturnim politikama i održivom razvoju. Kako podsjećaju u Ministarstvu kulture i medija, Republika Hrvatska je bila domaćin Regionalnih konzultacija za Europu i Sjevernu Ameriku za pripremu Svjetske konferencije UNESCO-a o kulturnim politikama i održivom razvoju – Mondiacult 2022., prvih od ukupno pet održanih regionalnih konzultacija, kojima je predsjedala ministrica Obuljen Koržinek u prosincu 2021. godine. Države članice UNESCO-a su tijekom održavanja regionalnih konzultacija istaknule da bi rezultati ove konferencije trebali osnažiti UNESCO-ov budući rad, uključujući u pogledu provedbe njegovih kulturnih konvencija i programa.


Ministrica Obuljen Koržinek sudjeluje u sklopu konferencije na tematskom zasjedanju »Obnovljene i ojačane kulturne politike«. Ovo tematsko zasjedanje bavi se strukturalnim pitanjima vezanim za prilagodbu i provođenje kulturnih politika pred suvremenim izazovima.