Riječko kazalište

Tko će naslijediti Marina Blaževića? Objavljen natječaj za intendanta/intendanticu HNK-a Ivana pl. Zajca

Kim CuculićRIJEKA – Na službenim stranicama HNK-a Ivana pl. Zajca objavljen je javni natječaj za imenovanje intendanta/intendantice Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka za mandatno razdoblje od 2025. do 2028. godine.


Kako piše u tekstu natječaja, za intendanta/intendanticu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka može biti imenovana osoba koja, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava sljedeće uvjete:


– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog, humanističkog ili umjetničkog smjera, kao i stečena visoka stručna sprema s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja, sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti,
– najmanje 5 (pet) godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti ili 10 (deset) godina radnog iskustva u području kulture,
– afirmiranost na području kulture,
– znanje engleskog jezika.
Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja kandidat/kandidatkinja dužan/na u prijavi priložiti četverogodišnji program rada Kazališta koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa. Intendant/intendantica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa na vrijeme od četiri godine.


Za vrijeme natječajnog roka, Kazališno vijeće svakom će kandidatu/kandidatkinji osigurati uvid u Osnovni programski i financijski okvir Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka za razdoblje od 2025. do 2028. godine koji je utvrdio gradonačelnik Grada Rijeke.


Pravo na uvid u navedenu dokumentaciju za vrijeme trajanja natječaja ostvaruje se svakog radnog dana, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 13 do 16 sati u uredu Voditelja službe nabave i pravnih poslova, na adresi sjedišta Kazališta, Uljarska 1.


Prijave se podnose na adresu: Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1/I, 51000 Rijeka, s naznakom “natječaj za intendanta – ne otvaraj” preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno na urudžbeni zapisnik na istoj adresi u zatvorenoj omotnici sa ispisanom adresom i navedenom naznakom “natječaj za intendanta – ne otvaraj”.


Imenovanje se provodi sukladno postupku utvrđenom Zakonom o kazalištima i Statutom Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka na mandat u trajanju od četiri godine.


Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave, a raspisalo ga je Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka.