RI TEATAR

“Romeo u Juliji” Davida Petrovića: Tragični ljubavnici u hrvatsko – srpskom sukobu

Kim Cuculić

Tragičnu priču o veronskim ljubavnicima i zavađenim obiteljima Montecchi i Capuleti, Petrović je prebacio u vrijeme ratnog sukoba između Hrvata i Srba, smjestivši radnju negdje pored DunavaKao prvi naslov u sklopu projekta »Svakog tjedna – premijera jedna« Ri Teatar je izveo erotsku mjuzikl-komediju »Romeo u Juliji«. Prema glasovitoj tragediji Williama Shakespearea, autor i redatelj ove parodijske verzije ili travestije je David Petrović – član Gradskog kazališta lutaka Rijeka koji povremeno surađuje s Ri Teatrom. Tragičnu priču o veronskim ljubavnicima i zavađenim obiteljima Montecchi i Capuleti, Petrović je prebacio u vrijeme ratnog sukoba između Hrvata i Srba, smjestivši radnju negdje pored Dunava. Predstava prati sadržaj Shakespeareova komada, s time da su likovi reducirani na Romea, Juliju, Julijinu dadilju, Benvolija, Tebalda i fra Lovru. Ostala lica se spominju, a pridodan je lik Generala kojega je utjelovio Bojan Lakoš.


Srbi i Hrvati


Ova svevremenska priča o mladim ljubavnicima koji postaju tragične žrtve sukobljenih strana, u današnje vrijeme doživljava različite interpretacije, pa je primjerice 2015. glumac Miki Manojlović postavio u Beogradu verziju s glumcima iz Srbije i Kosova – prvu srpsko-albansku koprodukciju koja je imala i šire društveno-političko značenje. David Petrović smjestio je svoga »Romea u Juliji«, poigravši se naslovom originala, u vrijeme posljednjeg ratnog sukoba na ovim prostorima. U njegovoj varijanti Julija je Srpkinja iz obitelji Kapuletović, a Romeo je Hrvat prezimena Modrić. Predstava je žanrovski određena kao »erotska mjuzikl-komedija«, pa su u njoj naglašeni lascivni i komični elementi, dok pojedine prizore prati »soundtrack« s poznatim glazbenim motivima – ali s novonapisanim stihovima.


Tako se, primjerice, bal pod maskama odvija u turbofolk ritmu, dok ljubav između Romea i Julije doživljava glazbeni vrhunac u novoj verziji pjesme »The Power of Love« grupe Frankie Goes to Hollywood. Bijesni Tebaldo, u odličnoj interpretaciji Igora Kondića, postao je Srbin koji »divlja« na prilagođenu varijantu »God Save the Queen« Sex Pistolsa. Kondić je upečatljiv i u parodijskoj ulozi franjevca fra Lovre, koji se bavi ljekarijama i uz mirisne štapiće šmrče razne opijate. S druge strane je Hrvat Benvolio, kajkavac kojega u komičnoj maniri igra Davor Popović. U ulozi Romea solidan je Luka Šegota, a vrlo dobra je i Dragana Stojanović kao Julija. Simpatičnu dadilju Dadu, na karikaturalan način, tumači Bojan Lakoš.


Naglašena erotika
Način na koji David Petrović pristupa »Romeu i Juliji«, naglašavajući erotiku, mogao bi se usporediti s knjigom »100 najvećih rupa« Ivana Kušana koji – u rasponu od Homera do Camusa – otkriva prešućivana mjesta erotskog u prozi i poeziji. Između ostalog, »rupa« pod naslovom »Nevini dio noći« posvećena je »balkonskom prizoru« iz »Romea i Julije«. Premda je predstava Davida Petrovića u parodijskom tonu, kraj je tragičan kao i u predlošku, što je možda – u smislu žanrovske dosljednosti – moglo biti i drugačije riješeno. Dodajmo i da je asistentica režije Helena Miočić-Mandić, a glazbeni suradnici su Krešimir Kunda i Srđan Badurina. Izvođače i autorsku ekipu publika je ispratila pljeskom.