Uz premijeru predstave

“Hrvatska rapsodija”: Zidovi europske ravnodušnosti i cinizma

Kim Cuculić

Tanja Smoje, Jelena Lopatić, Dean Krivačić, Jasmin Mekić,Sabina Salamon, Davor Jureško i Biljana Lovre Jasmin Mekić i Marija Tadić Likovi zacrnjenih lica pretvaraju se u suvremene izbjeglice i utopljenike u Mediteranu...

Tanja Smoje, Jelena Lopatić, Dean Krivačić, Jasmin Mekić,Sabina Salamon, Davor Jureško i Biljana Lovre Jasmin Mekić i Marija Tadić Likovi zacrnjenih lica pretvaraju se u suvremene izbjeglice i utopljenike u Mediteranu...

Iako se interpretacija Sebastijana Horvata i njegova tima ne pridržava Krležina predloška, već slobodno nadopisuje suvremeni kontekst Hrvatske i Europe, ne radi se o radikalnom odmaku od Krleže