Peti kat

Izložbom Borisa Cvjetanovića “Fotografija i grad” pokrenuta online galerija OUT

foto: out.petikat.com

foto: out.petikat.com

Grad se njima sada reprezentira i one ga identificiraju kao osviješteni organizam, a istodobno bi se moglo reći da je galerija i doslovno izašla na ulicu, kaže Boris Greiner u popratnom tekstu izložbe.ZAGREB – Izložbom Borisa Cvjetanovića “Fotografija i grad” Umjetnička radionica Petikat otvorila je online Galeriju OUT na mrežnoj stranici www.out.petikat.com.


Cvjetanović je kroz video povezao svoje fotografije iz nekih ranijih serija, a za postav su mu poslužile izložbene plohe zaštitnih pokrova na pročeljima zgrada na kojima se izvode građevinski radovi. To su serije Štrajk rudara u Labinu, Radnici, Bolnica, Škola, Mesnička 6, Ljudi u šahtovima, Foto studio City i Gračanski portreti.


Ovo je prvi put da se te ulične zavjese koriste kao medij. Iako su smještene na raznim lokacijama, povezane su sadržajem i postaju platforma kojom Grad komunicira sa svojim stanovnicima i gostima. Sadržaji zaštitnih cerada su do sada bili preslika pročelja ili najčešće reklamne namjene, bez ikakve međusobne poveznice. Grad se njima sada reprezentira i one ga identificiraju kao osviješteni organizam, a istodobno bi se moglo reći da je galerija i doslovno izašla na ulicu, kaže Boris Greiner u popratnom tekstu izložbe.
Prizori su lišeni onoga na što smo u sadašnjosti navikli gledajući takve formate, a to je propagandna, komercijalna ili politička poruka. Fotografije koje ne možemo ne vidjeti niti nam prijete niti nas nagovaraju, pa samim time proizvode upitnik, privlače pažnju, nužno je zastati. Tako, ni krivi ni dužni postajemo publika, a časak kasnije i svjedoci, kaže Greiner za Cvjetanovićevu izložbu posvećenu nedavno preminulom prijatelju i fotografu Nini Semialjcu.


Online galerija OUT istodobno je i skupna izložba u nastajanju. Točke nisu uvjetovane izražajnim medijem, nije im je postavljen sadržajni zadatak. Premijernim nastupima otvarat će ih domaće autorice i autori, a povezivati odgovornost etiketi: Made in OUT, kaže se za galeriju.