Izložba na Korzu

Rijeka od Kapitolijske vučice do habsburškog orla

Sanja Gašpert

Izložba na Korzu / Snimio Vedran KARUZA

Izložba na Korzu / Snimio Vedran KARUZA

Na postamentima su izložene fotografije predmeta iz muzejskih zbirki, crkava, kapela, konzervatorskih radionica, trgova koje prate podaci o porijeklu i/ili mjestu nalaza, materijalu, funkciji, naručitelju i povijesti svakog predmeta ukazujući na njihovu posebnost i značenje u rekonstrukciji života Rijeke (Tarsatike) u vremenskom razdoblju od gotovo 17. stoljećaRIJEKA  Na riječkom Korzu je otvorena izložba pod nazivom »Od Kapitolijske vučice do habsburškog orla. Biljezi rane riječke povijesti«.


Izložbu je otvorio gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, istaknuvši kako je ova izložba dobar način da Riječani i njihovi gosti saznaju nove detalje o povijesti Rijeke, posebice o onoj najstarijoj.


Marina Vicelja Matijašić s Katedre za umjetnost starog i srednjeg vijeka Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci, koja je uz Pomorski i povijesni muzej Rijeka organizirala izložbu, kazala je kako je poticaj za ovu izložbu bila uspješna izložba koja je prije dvije godine bila postavljena na Korzu, a bila je posvećena stoljeću arheoloških istraživanja u Rijeci.
Na postamentima su izložene fotografije predmeta iz muzejskih zbirki, crkava, kapela, konzervatorskih radionica, trgova koje prate podaci o porijeklu i/ili mjestu nalaza, materijalu, funkciji, naručitelju i povijesti svakog predmeta ukazujući na njihovu posebnost i značenje u rekonstrukciji života Rijeke (Tarsatike) u vremenskom razdoblju od gotovo 17. stoljeća. 


Pokrovitelji izložbe su Grad Rijeka i Sveučilište u Rijeci. Dekanica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Ines Srdoč Konestra, istaknula je da je izložba nastala u suradnji arheologa, povjesničara umjetnosti i povjesničara Katedre koja ove godine obilježava 15 godinu osnutka.