Galerija 'Juraj Klović'

‘Riječki divovi’ umjetnice Mirjane Marušić Gorske

Edita Burburan

Jedan od radova Mirjane Marušić Gorske / Snimila E. BURBURAN

Jedan od radova Mirjane Marušić Gorske / Snimila E. BURBURAN

Umjetnica se i ovaj put tematski posvetila dinamičnom lučkom gradu, istaknuvši karakteristične vizure brodogradilišta i lukeRIJEKA – Samostalna izložba umjetnice Mirjane Marušić Gorske pod nazivom »Riječki divovi« bit će otvorena u petak 15. listopada u 19 sati u Galeriji »Juraj Klović«. Slikarstvo Mirjane Marušić Gorske bit će predstavljeno kao osobno viđenje uronjeno u svoje doba te u kreativni prostor umjetnika istomišljenika. Umjetnica se i ovaj put tematski posvetila dinamičnom lučkom gradu, istaknuvši karakteristične vizure brodogradilišta, luke i trajekta, transformirajući ih u jaki koloristički i crtački doživljaj.Motivi su najavljeni kao portreti grada Rijeke kojem je već i do sada posvetila čitave cikluse slika. Njezine su teme inače gruba stvarnost gradske luke, pri čemu je zadivljena tehnikom i strojevima kojima je nadomještena i povećana ljudska snaga. Slikajući tehnološki i tehnicistički postav u vizuri grada, umjetnica ipak zadržava romantičarski odnos prema gradu, u prilog čemu svjedoče i duhoviti naslovi njenih slika. Slikarstvo Mirjane Marušić Gorske osobno je i originalno te puno zanosa prema gradskim vizurama i životu Rijeke.