Posveta istarskoj legendi

JOŽE VELI JE LIBER BIL Scenska igra riječima, grafikom i glazbom

Davor Mandić

Ova predstava/performans/izložba održat će se u sklopu 11. međunarodnog festivala vizualnih umjetnosti ArterijaNOVIGRAD – Grupa »Car je gol«, koju čine Stanislav Habjan, Mary May, Ante Perković i Marko Golub, priprema nesvakidašnji program pod nazivom »JOŽE VELI JE LIBER BIL«. Program je okarakteriziran kao scenska igra riječima, grafikom i glazbom,
posvećena Velom Joži, junaku iz istarskih legendi i hrvatske književnosti, a održat će se 21. i 22. kolovoza u novigradskom Muzeju Lapidarium s počecima u 21 sat.


Ova predstava/performans/izložba, kako nam to govori Stanislav Habjan, u trajanju 45 minuta održat će se u sklopu 11. međunarodnog festivala vizualnih umjetnosti Arterija, a ovdje donosimo i dio teksta.


»Jože Veli je liber bil/i liber thel je ostat/libercu kad je on proval/je ni mogal više fermat // Jože Veli je liber bil/i liber thel je ostat/za sinjoriju ni thel kopat/je moral zato nestat // štorija onda gre kako gre/i niki je ne zna cilu/ljudi sanjaju u kolorin/i niki je nema bilu // prvi reču da je zginil/u velomu prvom ratu/drugi da je u drugome/partizansku nosil kapu // treći reču da u Šikag je šal/u rudnik ugljen kopat/Ilinoju je Istrijom zval // bez solze ni znal zaspat // i reču onda da ni svoj više bil/kad ga forza je pustila/pod mostovim da je spal // jer u haus nijen ni stal // Jože Veli je liber bil/i liber thel je ostat/libercu kad je on proval/je ni mogal više fermat // Jože Veli je liber bil/i liber thel je ostat/za sinjoriju ni thel kopat/je moral zato nestat // i reču još da ni jil ni ni spal/ak zvezde nad glavom po noći ni imal // i reču još da sve bi ti dal/da srce je veće od žirafe imal // i reču još da galjot je postal/u kadenami da je veslal // i reču da noge obe ni imal/da nigdar in ne bi pobegal // i zato nam tu je i došal Car/jer mi sami se imat ne znamo/libercu i kad Bog nam da // je prvom susedu damo // i zato nam tu je i došal Car/u Istriju da Jožu vrati/i da o sebi on sam nam veli // i tebi, i mami i tati // Jože Veli je liber bil/i liber thel je ostat/libercu kad je on proval/je ni mogal više fermat…«