Ciklus fotografija

Fraktali u nama – povratak korijenima: U Kloviću otvorena izložba Barbare Argentin Štiglić

Claudia Bošković

Foto: A. KRIŽANEC

Foto: A. KRIŽANECU Galeriji Juraj Klović otvorena je izložba „Fraktali u nama – povratak korijenima“, ciklus fotografija autorice Barbare Argentin Štiglić koji okuplja trideset radova nastalih u posljednje četiri godine.Izložba je posljedica projekta „ Povratak korijenima “ u organizaciji Katedre Čakavskog sabora „ Bakarskoga kraja“ 2017., a cili projekta bila je volarizacija Liburna u našem kraju u koju svrhu je autorica izrađivala liburnski nakit.

Koristeći medij fotografije u neklasičnom pristupu s fokusom na određene materijale i skulpture, Argentin Štiglić predstavlja osebujne i gotovo kriptične kolaže, svojevrsne reprezentacije energetskih zapisa koji povezuju čovjekovu nutrinu sa svekolikim ustrojstvom svemira.Istražujući posebnu tematsku i oblikovnu vizualnost, autorica na intuitivan način oblikuje slikovni pandan svojih misli oslonjenih u beskonačnosti fraktalnih oblika.– Naziv izložbe „Fraktali u nama“ bazira se na energetskim zapisima koje mi svi imamo unutar sebe, a koji se kad ih se stavi na papir imaju oblik fraktala.


Početna misao bila mi je nakit starih Liburna koji sam radila prije četiri godine i od toga nakita kada sam počela detaljno proučavati, fotografirati, raditi kolaže došla sam do ideje i osnove motiva Liburna što je bila spirala.Naime, spirala je ujedno osnovni geometrijski oblik koji se pojavljuje kroz cijelu povijest, od nastanka čovjeka, svemira, protežući se kompletno kroz cijelu povijest umjetnosti, a s druge strane ona se nalazi i u nama, istaknula je Argentin Štiglić.